-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37588 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد حديث امام صادق(ع) پس از قيامت كبري و حشر همه موجودات، خداوند انسانهايي را ميآفريند كه روي زمين او را خالصانه پرستش ميكنند و زمين هر كس روي پشت او حمل ميشود توضيحات تكميلي را مرقوم فرماييد.

در اين مورد علامه مجلسي روايات متعددي نقل كرده كه مضمون تمامي روايات اين است كه چون خداوند عمر خَلق و جهان را به پايان رسانيد و بهشتيان ساكن بهشت و دوزخيان در دوزخ جا گرفتند، غير از اين عالَم، عالَمي ديگر از نو خلق كند و خَلقي را بدون مذكّر و مؤنث بيافريند تا توحيد او گويند و وي را نيايش كنند. نيز براي ايشان غير از اين زمين، زميني بيافريند كه آنها را در خود جاي دهد و غير از اين آسمان، آسماني خلق كند كه بر آنان سايه افكند. سپس در آخر روايات، امام خطاب به جابر ميفرمايد: شايد ميانديشي خداوند همين عالم را آفريده است. نيز فكر ميكني كه خداوند غير از شما بشري نيافريده است. آري به خدا قسم! خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفريده است كه تو در آخرين عالَم آن عوالم و آخرين آدم آن هستي، يعني تو در آخرين سلسله اين موجودات هستي.(1)

حديثي كه به آن اشاره كرديد، به آن صورت در كتابهاي روايي يافت نشد، بلكه امام صادق(ع) ميفرمايد: بعد از قيامت كبري و حشر موجودات، به گمان من خداوند گروه ديگري را خلق ميكند كه او را عبادت كنند.

شايد دليل اين كه امام با قاطعيت اين مطلب را بيان نكرده، به خاطر تقيه بوده است.

آن چه در سؤال مطرح كردهايد، در روايات ديگر از امام باقر(ع) مطرح شده است كه در ابتداي پاسخ بيان كرديم، البته در ذيل آن روايت بيان شده انسانهاي اين عالم، آخرين آن سلسله هستند، به همين خاطر نميتوان در اين مورد، نظر خاصي ارائه نمود. انديشمندان اسلامي متعرض اين بحث نشدهاند و اخبار و احاديث وارد در اين موضوع به حدي نيست كه موجب يقين شود. در اصول اعتقادات به اخبار واحد نميتوان اكتفا كرد.

پي نوشتها:

1. توحيد صدوق، چ جامعه مدرسين، ص 277، حديث 2؛ بحارالأنوار، ج 54، ص 321، حديث 3 و ج 8، ص 374.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.