-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37589 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

فلسفه گرفتاريها و مشكلات براي پيامبران و امامان چيست؟

با توجه به روايات نه تنها با رسيدن به مقام پيامبري و امامت، آزمايشها و امتحانهاي الهي نسبت به اين بزرگواران كمتر نميشود، بلكه هر چه ماقم و منزلت بالاتري كسب نمايند، سختيها و مشكلات آنان چند برابر مي گردد، زيرا سختيها و مشكلات، آزمون الهي است و آزمون خداوند يكي از سنتهاي غير قابل تغيير مي باشد و شامل همه انسانها مي شود. هر كس كه مقامش بالاتر است، به آزمونهاي سختتري مبتلا مي شود.

از رسو خدا پرسيده شد كه در دنيا بلاي كدام يك سختتر است؟ فرمود: پيغمبران، سپس هر كه به آنها شبيهتر (در مقام و منزلت) است به ترتيب و بعد از آن انسان مؤمن....(1)

هر كه در اين بزم مقرّبتر است

جام بلا بيشترش مي دهند

علاوه بر دليل فوق، فلسفه و علتهاي ديگر بلاها و مصيبتها براي پيامبران و امامان چنين است:

1- گرفتار شدن به بلا و سختي، هماره اجر دارد و هر چه بلا عظيمتر باشد، اجر آن بيشتر است، پس خداوند براي اين كه به پيامبران اجري عظيم عنايت نمايد، به بزرگترين بلايا مبتلايشان كرده است. امام صادق(ع) فرمود: اجر بزرگ لابلاي بزرگ است و....(2) رسول خدا فرمود: بلاي بزرگ به اجر بزرگ پاداش داده شود.(3)

2- هر پيامبر و امامي كه به مقام عصمت برسد، ابتداي كار او است، نه انتهاي كار وي.

با توجه به اين مقام عظيم هماره بايد سعي و كوشش نمود تا به مقامات بالاتري رسيد. هيچ گاه در سلوك معنوي و سير و به سوي خدا انتهايي وجود ندارد. براي بالارفتن مقامات معنوي، خداوند همواره معصومان را در معرض آزمون قرار ميدهد،

3- اگر چه اين بزرگواران معصوم هستند، لكن عصمت آنها اختياري است، يعني به اختيار خويش مرتكب هيچ گناهي نميشوند، نه اين كه در ترك گناه مجبور باشند. هر چه به اختيار خويش گناه نكنند، به مقامات معنوي آنها افزوده مي شود، همان طور كه حضرت ابراهيم بعد از اين كه به مقام نبوت رسيد، مورد آزمايشهاي سختي قرار گرفت (با اين كه معصوم بود) و بعد به مرتبه امامت كه مقام بالاتري است، نائل گرديد. با پيروزي در آزمايشها درجات ايمان و يقين آنها افزايش مي يابد و به مراتب بالاتري از كمال صعود مي كنند.

4- آزمايش پيامبران از بُعد تربيتي نيز حائز اهميت است، چرا كه اگر پيروان آنان، خود را غرق در انواع مشكلات و بدبختيها ببينند، لكن پيامبرانشان، در كمال آسايش و آرامش باشند (به صرف اين كه معصومند) آنان در ايمانشان سست شده و در پي تكامل نخواهند بود، همان طور كه وقتي ما شيعيان گرفتار مشكلي ميشويم كه موجبات ناراحتي ما را فراهم مي آورد، اگر به ياد بزرگان دين باشيم كه چه قدر در راه خدا سختي كشيدهاند، مثل امام حسين يا حضرت زينب، تحمل مشكلات آسانتر مي گردد.

پي نوشتها:

1. اصول كافي، ج 3، ص 351.

2. همان.

3. همان، ص 352.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.