-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37606 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:54

در كلام اميرالمؤمنين(ع) كه فرمود: و لعمري لئن كانت الامامة لا تنعقد حتي تحضر عامّة الناس فما الي ذلك سبيل... منظور امام چيست؟

اين قسمت از سخن امام(ع) در پاسخ به معاويه و افرادي همانند او است كه مي گفتند همة مسلمانان با امام(ع) بيعت نكرده اند. امام(ع) همان گونه كه روش وي در پاسخ به اين گونه افراد است، سخن از نص پيامبر(ص) بر خلافت خود با چنين افرادي در ميان نمي آورد، زيرا مي داند آنان زير بار نمي روند، بلكه با آنچه بدان متمسك مي شدند، يعني بيعت مردم در تعيين رهبر و خليفه، به آنان پاسخ مي دهد، كه اگر به فرض قرار باشد خلافت با انتخاب صورت گيرد، امكان ندارد همة مردم حضور يابند و بيعت كنند، بلكه وقتي افراد برجسته و صالح امّت (اهل حلّ و عقد) كسي را كه داراي شرايطي است كه در اوّل خطبه بيان كرد (از قبيل داناترين مردم به احكام خدا و قوي ترين) برگزينند، ديگران حق اعتراض ندارند.(1)

اين نوع سخن گفتن و استدلال كه طبق مذاق و عقيدة طرف مقابل مي گيرد، او را قانع مي كند، گرچه از نظر مبناي استدلال كننده صحيح نباشد. صورت اين همان شيوه اي است كه قرآن مي گويد: وجادلهم بالتي هي احسن(2) و در فن جدل از مسلّمات پذيرفته شده نزد طرف مقابل گرفته شده و بدان استدلال مي شود.

به اضافة اينكه امام (ع) در اوّل خطبه شرايط خليفه را بر مي شمرد (اعلم و اقوي الناس).

مسلّم است كه طبق اين دو شرط، خلفاي پيشين زير سؤال مي روند، چون به اعتراف دوست و دشمن از نظر علمي و قوّت جسماني و فكري، علي(ع) از بقيه توانمند تر بود، به طوري كه مورخان گفته اند: عمر خليفة دوم در طول خلافت خود هفتاد مرتبه گفت: لولا علي لهلك عمر؛ اگر علي نبود، عمر هلاك مي شد.

از طرفي اگر امامت و خلافت به انتخاب مردم باشد، هيچگاه چنين فرضي كه تمامي مردم در انتخابات شركت كنندو همه به يك نفر رأي دهند، صورت نمي گيرد.

بنابراين حال كه انتخاب مستقيم مردم قابل تحقق نيست، پس بايد اهل حل و عقد و صاحبنظران جامعه، فرد را انتخاب كنند. در اين صورت باز به خلافت ابوبكر و عمر و نحوة انتخاب آنان اشكال مي شود، زيرا در انتخاب ابوبكر بسياري از صحابة درجة اوّل پيامبر چون سلمان، مقداد، ابوذر، بني هاشم و گروهي ديگر از جمله علي(ع) با او بيعت نكردند و ابوبكر را انتخاب ننمودند. در خلافت عمر نيز انتخابي در كار نبود، بلكه به وسيلة وصيت و سفارش ابوبكر، عمر به خلافت چنگ زد.

پي نوشت ها:

1. با استفاده از ترجمه و شرح نهج البلاغه، آيت الله ناصر مكارم شيرازي، ج 2، ص 552.

2. نحل (16) آية 125.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.