-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37607 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

منظور امام علي(ع) در خطبة 37 كه فرمود: فنظرتُ في امري فإذا طاعتي قد سبقت چيست؟ آيا اين موضوع پذيرش خلافت خلفاي قبل از خود نبود؟

اميرالمؤمنين(ع) دراين خطبه برنامه ها و تصميم هاي خود را در حكومت بيان مي كند، در حالي كه از فضايل و سوابق درخشان خود براي تثبيت امر خلافت نزد مردم، مطالبي را بيان نمايد و در پايان مي فرمايد: در كار خود انديشه كردم، ديدم اطاعت (فرمان پيامبر خدا) بر بيعت (اجباري با متصديان حكومت) مقدّم است و هنوز پيمان پيامبر(ص) در مورد ديگران (براي حفظ موجوديت اسلام) بر گردن من مي باشد.

ابن ابي الحديد مي گويد: در اين قسمت از خطبه، حضرت وضع خويش را پس از وفات پيامبر شرح مي دهد و اين كه او انتظار نداشته است در مورد خلافت، كسي با او به منازعه بر خيزد.(1)

حضرت مي فرمايد: من در حال خودم نظر كردم و بين دو محذور قرار گرفتم. از يك طرف در برابر آن ها قيام كنم و شمشير بكشم يا صبر بكنم. در اين صورت ترجيح دادم كه به دستور پيامبر براي حفظ وحدت اسلامي از حق خود كوتاه بيآيم و از دور دستي بر آتش داشته باشم و از پيگيري بيعت مردم با خودم صرف نظر كنم. دستور پيامبر خدا بر اين بيعت ترجيح داشت. بنابراين بعد از پيامبر و جريان سقيفه با خون دل صبر كردم.

با اين توضيح معلوم مي شود كه امام در اين جمله نه تنها تأييد خلافت آنان را نمي كند، بلكه به آن اعتراض نيز دارد. لكن عدم قيام به حق امامت و خلافت خويش را بيان مي كند كه به جهت حفظ وحدت و اقتدار حكومت و نظام اسلامي و از اين كه مبادا با اصرار آنحضرت براي احقاق حق خود، نهال اسلام تضعيف گردد، حضرت با خلفا مماشات مي كند. امام(ع) در اين سخن مي خواهد به ما بياموزد كه در راه اعتلاي اسلام گذشتن از برخي مراتب پايين تر از حق يا حق شخصي شايسته است نه اين كه مي خواهد بگويد كه حكومت آنان بر حق بود.

پي نوشت ها:

1. ترجمه و شرح نهج البلاغه، آيت الله مكارم، ج 1، ص 338.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.