-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37675 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

با توجه به روايت نقل شده ... چگونه مي توان پذيرفت كه علي(ع) در وضوي خويش شك داشت، در حالي كه حضرت فرمود: اگر پرده ها كنار رود بر يقينم افزوده نمي شود؟

قبل از پاسخ به سؤال جناب عالي بايد بگوييم: هر روايتي را كه مي بينيد، در آغاز نه آن را قاطعانه بپذيريد و نه انكارش كنيد، براي صحت روايات نياز به دانستن بعضي علوم، از جمله، علم حديث، علم رجال، علم تراجم و تاريخ شناسي است.

نيز شخصيت نويسنده نبايد موجب شود كه هر چه آن نويسندة ارجمند نوشته است، بگوييم، پس روايت درست است. به عنوان مثال علامة مجلسي شخصيت ارزشمند اسلامي در يك كتاب روايتي را مي نويسد و در كتابي ديگر آن را نقد ميكند. وي در كتاب مرآت العقول با دقت تمام روايات را بررسي ميكند و ميگويد فلان روايت درست است، ولي روايت ديگر نادرست. امّا همين شخص در كتاب بحارالانوار،بدون در نظر گرفتن درستي يا نادرستي آن ميكوشد تمام روايات را جمع آوري كند.

كتاب بحارالانوار او جمع آوري است، ولي كتاب مرآت العقولش تحقيقي است.

نمونة ديگر مرحوم علامة تستري است كه ايشان در كتاب اخبار الدخيله، در پي اين است كه روايات سره را از ناسره جدا كند و با تحقيق و دقت شايسته به نقادي روايات پرداخته است، ولي در كتاب قضاوت هاي امير مؤمنان علي(ع) به دنبال جدا كردن روايات سره از ناسره نيست، بلكه به دنبال جمع آوري روايات است. نبايد شخصيت علامة تستري و يا شخصيت علامة مجلسي موجب شود كه هر چه در كتاب هاي آن دو ديده ايم بگوييم پس درست است، در اين جا بايد با احتياط و كارشناسانه گام برداشت. بر عالمان و نويسندگان است كه در نقل روايات دقت به خرج دهند تا مردم به شك و شبهه نيافتند.

امّا در مورد اين سؤال مي گوييم: به فرض صحت آن روايتي كه ميگويد علي(ع) به پيامبر(ص) عرض كرد، من شك دارم كه وضو دارم يا نه، اين روايت منافاتي با اين سخن امام علي(ع) ندارد كه فرمود: اگر پرده ها كنار رود بر يقينم افزوده نمي شود.[1]

چون كه حضرت در اين روايت ميگويد: ايمان من به خدا و روز قيامت در حد اعلي است كه بالاتر از آن ممكن و متصور نيست، امّا روايتي را كه از انس بن مالك نقل شده است، مربوط به امور شخصي و عادي است كه حضرت ميفرمايد: الآن مطمئن نيستم كه وضو دارم يا نه؛ اين شك و عدم اطمينان مربوط به امور اعتقادي نيست تا تضادي به وجود آورد، و در همين مورد اگر از حكم مسئله شك سؤال شود، مطمئناً حضرت علي(ع) از آن آگاه است، يعني هنگامي كه شك در اين موضوع پيش آيد، حكم شرعي و الهي آن را ميداند و اين علم است كه هيچ گاه از حضرت علي(ع) مخفي نيست. عالمان شيعه معتقدند كه امام به تمام احكام الهي و آنچه براي سعادت بشر لازم است، آگاهند و اين منافاتي با علم امامت ندارد، چون كه علم امامت مطلق نيست، مقيد است.

محدود به حددي از جمله به دورة امامت است، نه قبل از آن[2] هم چنين علم آنها از طرف خداوند و به خواست خدا است.

برخي از علوم را خدا در اختيار احدي نمي گذارد، و محدود به خواست خود امام است. در روايت آمده است كه امام اگر بخواهد ميداند.[3] بنابراين به فرض صحت روايت ممكن است گفته شود كه خود امام نخواست از آن استفاده كند و آگاه گردد.

[1]آمدي، غررالحكم، ج 5، ص 108.

[2]كليني، كافي، ج 1، ص 274.

[3]همان، ص 258.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.