-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37678 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا براي شهادت امام حسين (ع) مراسم اربعين برگزار مي شود، ولي در رحلت پيامبر و ساير ائمه اين كار صورت نميگيرد؟ توضيح دهيد.

اقامة عزاي حسين در اربعين سالار شهيدان در جهان تشيع به خاطر چند چيز است:

1 ـ برپايي مراسم سوگواري براي امام حسين (ع) در مناسبتهاي مختلف دستور امامان (ع) است. گريستن بر ابا عبداله الحسين (ع) ثواب بسيار دارد. فرشتگان، پيامبران، زمين، آسمان، حيوانات صحرا و دريا هم بر عزاي حسين (ع) گريستهاند.

عزاداري بر حسين (ع) نشانة پيوند قلبي با اهل بيت و سيد الشهدا است. دستور امامان بر گريستن بر امام حسين (ع) بسيار است. حضرت رضا (ع) به ريّان بن شبيب فرمود: اگر بر چيزي گريه كني، بر حسين بن علي گريه كن، كه او را همچون گوسفند سر بريدند .

يكي از رموز اين همه تأكيد بر سوگواري امام حسين (ع) اين است كه اين كار يك نوع مبارزه با ستمگران بني اميه و بني عباس و طاغوتيان بدي است. در حقيقت برقراري عزاي حسيني يك جهاد مقدس و احياي خط ائمه (ع) و تبيين مظلوميت آنان و اعتراض به ظالمان و حمايت از مظلومان، و انتقال فرهنگ شهادت به نسلهاي آينده است.

محرم و صفر اسلام را بيمه كرده است.

2 ـ در نخستين اربعين شهادت امام حسين (ع) جابر بن عبداله انصاري و عطيه عوفي موفق به زيارت تربت و قبر سيد الشهداء (ع) شدند، نيز بنا، به برخي نقلها در اربعين، كاروان اسراي اهل بيت (ع) در بازگشت از شام و سرراه مدنيه وارد كربلا شدند و براي شهداي كربلا گريه و عزا داري نمودند بنابر اين اولين عزا داري براي سيد الشهدا در اربعين شهادت حضرت صورت گرفت. شيعيان نيز براي شركت در عزا داري حضرت زينب و اسراي كربلا و احياي خاطرة غمبار عاشورا و تداوم شور حسيني همه ساله در اربعين عزاداري ميكنند.

3 ـ زيارت امام حسين (ع) در روز اربعين مستحب است و از نشانههاي مؤمن شمرده شده است. امام عسكري (ع) فرمود: نشانههاي مؤمن پنج چيز است: پنجاه و يك ركعت نماز، زيارت اربيعن، انگشتر به دست راست كردن، پيشاني به خاك گذاشتن (در حال سجده)، و بسم الله را (در نماز) بلند گفتن.

به طور كلي، تاكيد و توصيهاي كه از طرف ائمه (ع) براي عزا داري امام حسين صورت گرفته، در مورد هيچ امامي صورت نگرفته و با آن كه شهادت امام حسين در يك روز است، اما همان طور كه مي دانيد عزاداري براي او از مدتها قبل و پس از آن ادامه مييايد.

اين همه براي رسيدن به هدف و درس هايي است كه در عاشورا بوده كه هدف تمام امامان (ع) در آن خلاصه شده است كه در قيام امام حسين (ع) روشنتر، آشكارتر، جامعتر و عميقتر وجود يافته است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.