-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37679 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در كتاب شرع و شادي ص68 آمده است كه پيامبر فرمود: فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف... پس بانوان دايره هايي آوردند و آن را براي خديجه مينواختند آيا در زمان معصومين (ع) مردم در شاديها نزد آنان دف ميزدند؟

در روايات آمده است كه در مورد ازدواج مراسمي برپاشود، تا عروسي به صورت علني برگزار شود، حال با گفتن تكبير باشد يا بادفّ و نواختن دائره يا پخت و پز و غذا دادن.

وقتي پيامبر ميديد مجلس عروسي برپاشده، خوشحال مي شد و ميفرمود:اسندوا النكاح و اعُلنوه بينكم و اضُربوا عليه بالدفّ؛[14] نكاح را رسمي و علني برگزار كنيد تا فرقي بين آن و بين زنا باشد .

پيامبر (ص) فرمود:يا علي، لا وليمة إلاّ في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز؛غذا دادن در پنج مورد پسنديده است: در عروسي و ازدواج، تولد فرزند، ختنه كردن، خريدن خانه، براي كسي كه از مكه برمي گردد.[15]

بنابر اين به اين مقدار كه مراسم ازدواج علني باشد و فساد و گناهي با آن نباشد، پسنديده است و بديهي است دفّ زدن آن هم؛ رسوم قديمي، با موسيقي هايي كه در زمان ما با انواع آلات موسيقي مينوازند و بسيار مهيج و شهوت زا ومحرك است و يا احياناً با اختلاط بين محرم و نا محرم است، قابل مقايسه نيست و نمي توانيم از اين روايات مجوزّي براي انواع رقصها و موسيقيهاي مطرب و مهيج كنوني صادر كنيم. اگر در مجلس عروسي دفّ و دائره بزنند يا با همان كيفيت قديمي دست بنوازند، اشكالي ندارد. مرحوم فيض فرمود:ويستحب إظهار النكاح. قال (ص): فصل ما بين الحلال و الحرام الدفّ و الصوت؛مستحب و پسنديده است كه ازدواج علني و آشكار انجام شود. پيامبر اسلام (ص) فرمود: تفاوت ميان ازدواج حلال و حرام، دايره زدن و آواز خواندن است.[16] اظهار شادي و دست زدن و دف زدن در مجالس عروسي مخصوصاً قسمت زنانه به نظر اكثر فقها بلا اشكال است، در صورتي كه با محرّمات ديگري همراه نباشد.[17]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.