-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37682 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

زمينههاي پيدايش قمه زني در ايام عاشورا به چه زماني بر ميگردد؟ در زمان امام خميني (ره) نيز قمه زني بود و ايشان به اين امر فتوا نداد. علت تحريم آن توسط مقام معظم رهبري چه بود؟ آيا اين تحريم با توجه به شرايط كنوني جامعه بشري است؟

قمه زني از مراسمي است كه در بعضي شهرستانها و بلاد شيعي و توسط برخي از عزاداران امام حسين(ع) اجرا ميشود و در تأمين و پيروي به مجروح و شهيد شدن سيد الشهدا(ع) و شهيدان كربلا و به عنوان اظهار آمادگي براي خون دادن و سرباختن در راه امام حسين(ع) است.

صبح روز عاشورا با پوشيدن لباس سفيد و بلندي همچون كفن به صورت دسته جعني، قمه بر سر ميزنند و خون از سر بر صورت و لباس سفيد جاري ميشود. قمه زني مانند زنجير زني و شبيه خواني و سينه زني از دير باز مورد اختلاف نظر علما و فقها بوده است. اين مراسم از نظر شرعي پايه و مبناي دين ندارد و صرفا روي علاقة شيعيان به ابا عبدالله الحسين(ع)انجام ميگيرد. فقها نيز به خاطر ضرر بر جان يا به خاطر تأثير نامطلوب آن بر افكار ديگران و موجب ... مذهب آن را ممنوع دانستهاند. البته شرايط زماني در اين مسئله بي تأثير نيست. امام خميني (ره) در پاسخ به استفتايي كه در سالهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي در اين زمينه از ايشان شده بود فرمود: در وضع موجود قمه نزنند. حضرت آيت الله خامنهاي نيز در ديدار با روحانيون در آستانة ايام عاشوراي سال 1373 ضمن بيانان مبسوطي در خرافه زدايي از عزاداري سيد الشهداء(ع) فرمود: قمه زدن هم از آن كارهاي خلاف است و اين يك كار غلطي است كه عدهاي قمه را بگيرند و بر سر خود بزنند وخون بريزند - كجاي اين كار حركت عزاداري است؟ اينها چيزهايي است كه از دين نيست

در پاسخ به نامة امام جمعة اردبيل نوشتند: امروز اين ضرر بسيار بزرگ و شكننده است و لذا قمه زدن علني و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است. علماي ديگر نيز در تأييد موضع و سخن رهبر معظم انقلاب آن را موجب وهن شيعه و نامشروع دانستند.

كي گفت جسين، بر خويش بزن؟ با تيغ به فرق خويشتن نيش بزن

تيغي كه زني بر سر خود اي غافل بر فرق سمتگران بد كيـــش بزن[2]

آيت الله فاضل[3] و آيت الله تبريزي[4]نيز قمه زدن را جايز ندانستهاند.

تاريخ شروع قمه زني معلوم نيست و اين كه اولين بار در چه زماني و در چه مكاني و توسط چه افرادي قمه زني شروع شده تايخ صحيح آن در جايي يافت نشد.

[2]جواد محدثي، فرهنگ عاشورا، ص 358.

[3]جامع المسائل، ج 1، ص 622، س 2172.

[4]استفتاءات جديد، ج 1، ص 454، س 2003.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.