-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37768 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به مخالفت امامان با زر اندوزي چه مناسبتي دارد كه گنبد امامان از طلا باشد؟ آيا اين عمل با روش امامان همخواني دارد؟

برادر گرامي! از مكاتبة شما تشكر مي كنيم و براي حضرت عالي و معلمان متعهد كشورمان آروزي توفيق داريم.

مخالفت امامان با زر اندوزي، منافاتي با ساختن گنبد از طلا براي امامان ندارد، زيرا آن چه مورد نكوهش امامان بوده، دل بستن به دنيا و غفلت از آخرت است. ساختن گنبد از طلا به منظور گرايش به دنيا و يا دنيا پرستي و تشويق مردم به زر اندوزي نيست، بلكه مسلمانان با اين كار مي خواهند به امام خود احترام بگذارند و مقام و منزلت آن بزرگان را در انظار عمومي به رخ جهانيان بكشانند. قرآن مجيد تعظيم شعائر الهي را نشانة تقواي قلوب مي داند و مي فرمايد: هر كس شعائر الهي را تعظيم كند، نشانة تقواي دلها است.[1] بديهي است كه منظور از شعائر، نشانه هاي وجود خدا نيست، زيرا همة عالم نشانة وجود او است، بلكه مقصود، نشانه هاي دين او است. از اين رو مفسران آن را به نشانه هاي دين خدا تفسير كرده اند.[2] در اين صورت انبيا و اولياي الهي از بزرگ ترين نشانه هاي دين الهي هستند و يكي از راه هاي بزگداشت آن ها، حفظ آثار و قبور آنان و صيانت از فرسودگي و نابودي است. در آية ديگر قرآن مجيد مي فرمايد: اين نور الهي در خانه هايي است كه خدا اذن داده است كه رفعت يابد.[3] مقصود از رفعت، رفعت ظاهري و معنوي را شامل مي شود و مراد از رفعت ظاهري، تعمير و آبادي خانة انبيا و اولياي الهي است.

قرآن مجيد مي فرمايد: و رفعنا لك ذكرك؛ آوازة تو را در جهان بلند كرديم.[4] مسلمانان به پيروي از قرآن با تعمير و تزئين مرقد مطهر در صدد بالا بردن نام و نشان و آوازة او هستند و از اين طريق عشق و علاقة خود را نشان مي دهند و غرض ديگري را دنبال نمي كنند. از اين رو در طول تاريخ هيچ عالمي با اين كار نه تنها مخالفتي نكرده، بلكه به طور مستقيم و غير مستقيم از آن حمايت كرده اند. اين امر اختصاص به دين اسلام ندارد. در دنيا اگر كليساها را ملاحظه كنيد، در مي يابيد كه در بهترين نقطة شهر و با بهترين شكل ساخته شده است.

[1] حج (22) آية 32.

[2] مجمع البيان، ج 4، ص 83.

[3] نور(24) آية 36.

[4] انشراح (94) آية 4.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.