-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37771 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

حال خوشي ندارم و احساس مي كنم از اهل البيت(ع) و خداوند دور هستم. چه كنم تا حال خوشي پيدا كنم؟خرم آن دل كه از غم بهره ور بي

به آن دل و اي كز غم بي خبر بي

به بازار محبّت نقد رايج

كسي داره كه او دل سوتهتر بي

خدا را سپاس گزار باش و ثناي او گو، كه در صراط ره جويان حقيقت طلب و پرسش گران بيدار دل گام گذاشتهاي و به عيب و نقص خويش واقف شده و به آن اعتراف نمودهاي و از عُجب و خودپسندي دورگشتي و مشمول دعاي حضرت امام صادق(ع) قرار گرفتن كه فرمود: رحم اللَّه عبداً لم يرض من نفسه؛(1) خدا رحمت كند بندهاي را كه از نفس خويش راضي نگشته است.

قدر اين حال را كه با زنده دلي همراه است بدان، ولي بر آن حال باقي نمان، چه اين كه بيداري دل و خوف از عواقب گناه تو را چنين حال و هوايي داده و آتش نهفته عشق به معبود و دوري از محبوب تو را مغموم نموده است. اين غم ستودني است و عزم بر وصال پيمودني.

غم عشقت زن گنج رايگان به

وصال تو ز عمر جاودان به

كو راه وصال؟

وصال محبوب، عشق مي خواهد. آتش عشق با كبريت معرفت روشن مي شود. هر چه قدر معرفت و ايمان و عقيده مبتني بر آن استوارتر باشد، آتش عشق، شعله ورتر مي گردد. با تحصيل معرفت از صفات و اسما و جلوههاي زيباي معشوق، و آگاهي از نفس خويشتن و كاركردهاي خويش، بيدار دلي پديد مي آيد و زمينه خروج از غفلت و عشق بازگشت به خدا و توبه پديدار مي گردد.(2) هنگامي كه چنين حالتي پيدا شد، به حكم حديث قدسي، غسل توبه كن، سپس وضو بگير و چهار ركعت نماز بگزار و در هر ركعت يك مرتبه سوره الحمد و سه مرتبه توحيد و يك مرتبه فلق و ناس را بخوان و بعد از نماز هفتاد مرتبه استغفار كن و بعد از آن بگو: لا حول و لا قوة الاّ باللَّه العليّ العظيم. سپس در خاتمه آن بگو: يا عزيز يا غفار اغفرلي ذنوبي و ذنوب جميع المؤمنين و المؤمنات فأنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت. پيامبر اكرم(ص) فرمود: هر بندهاي از امت من اين عمل را انجام دهد، منادي از آسمان ندا كند: اي بنده خدا! خوشحال باش، عملت را از سر بگير كه توبه تو مقبول است و گناه تو آمرزيده شده است. نيز فرشته د يگري از زير عرش الهي صدا كند: اي بنده خدا، مبارك باد بر تو و خانواده ات. (چه اين كه با توبه و ترك گناه تولّدي دوباره يافتهاي) و فرشته ديگري مي گويد: با ايمان مي ميري، از فشار قبر در امان هستي. و جبرييل مي گويد: من هنگام مرگ همراه عزراييل مي آيم و نسبت به تو مهرباني و ملاطفت مي كنمتا به آساني روح از بدنت جدا شود.(3)

مهمترين چيزي كه انسان را از وصال خدا و اهل بيت دور مي سازد، بار سنگين گناهان است كه اجازه حركت به سوي خدا و دست يافتن به حال خوش را نميدهد؛ بنابراين، اولين قدم براي گام برداشتن به سوي خدا و اولياي الهي، سبك بار شدن است و اين جز با توبه و جبران گذشته ميسّر نيست.

توبه، اولين گام براي خروج از ولايت شيطان و حركت به سوي ولايت رحمان است و داراي مراتبي است. جهت آگاهي از مراتب آن به كتاب آداب و مراحل سلوك الهي نوشته استاد كريم محمود حقيقي مراجعه كنيد. در اين كتاب گامهاي ديگري براي براي تقرّب جستن به خدا و نزديكي با اهل البيت بيان گشته است.

رساترين سخن قرآن در مورد ادعاي دوستي و راه نزديكي به خدا، اين است كه از خدا و رسول او و اولوالامر كه دوازده امام هستند، اطاعت كنيد: قل ان كنتم تحبّون اللَّه فاتبعوني يحببكم اللَّه و يغفرلكم ذنوبكم؛(4) (پيامبر!) بگو: اگر خدا را دوست مي داريد، از من پيروي كنيد، تا خدا نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد.

بهترين وقت دعا و آمرزش گناهان، سحر است. سعي كن براي نماز شب برخيزي. در روايت استك ه خداوند به موسي بن عمران(ع) وحي فرمود كه: اي موسي، دروغ مي گويد كسي كه گمان مي كند مرا دوست دارد، اما چون شب فرا مي رسد، از من غافل شده و به خواب مي رود. پس اي موسي، برايم از ديده اشك ريز و در دل خاضع باشد. سپس مرا در تاريكيهاي شب بخوان تا دعايت را مستجاب كنم.(5)

اولياي الهي و هر پيغمبري هر چه داشتند، از بركت شب خيزي بوده است. وصل هر صاحب وصلتي، و قرب هر مقرّبي و لقاي هر صاحب لقايي در سحر بوده و بس.

هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ

از يُمن دعاي شب و ورد سحري بود

نجات از هم غم و غصه و احساس نزديكي به خدا و اهل البيت را در نماز شب جستجو كن كه حافظ شيرازي مي گويد:

دوش در وقت سحر از غصه نجاتم دادند

و اندر آن ظلمت شب، آب حياتم دادند

ذكر پيوسته گناهكاران و عاشقان الهي، يا غفار است. هر وقت حالي پيدا كردي، دعاي مناجات التائبين و بقيه دعاي خمسه عشر را با توجه به معناي آن از مفاتيح الجنان بخوان. دعاي كميل را فراموش مكن.

هرگاه توفيق دست داد، زيارت امام حسين(ع) مخصوصاً زيارت عاشورا از سوز دل زمزمه كن و در مجالس عزاداري حضرت شركت كن. اشك بريز و از حضرت بخواه كه لطف و عنايتش را شامل حال شما كند. آن حضرت به جوانان عنايتي ويژه دارد، از اين رو به سيّد و سرور جوانان اهل بهشت ملقب شده است.

پي نوشتها:

1. محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج 6، ص 32.

2. در پاسخ پرسش بعدي در اين مورد توضيح بيشتري خواهيم داد.

3. ميرزا جواد ملكي تبريزي، رساله لقاءاللَّه، به نقل از كتاب توبه انقلابي دروني عليه خويش از انتشارات سپاه.

4. آل عمران (3) آيه 31.

5. آداب و مراحل سلوك الهي، ص 122.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.