-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37775 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا اگر كسي در ممالك شيعه به علي(ع) توهين نمايد، حكمش اعدام است، ولي كساني را كه با عمر هستند سرشان را از تنشان جدا نمي سازند؟

در منطق اسلام هيچ كس به خاطر عقيده اعدام نمي شود. قرآن به صراحت مي فرمايد: لا إكراه في الدين؛ هيچ گونه اكراهي در دين نيست.[1] چرا كه عقيده از چيزهايي است كه اكراه بردار نيست و نمي شود عقيده اي را به زور سر نيزه بر كسي تحميل كرد يا كسي را از عقيده اش برگرداند. عقيده بايد آزادانه انتخاب شود. اسلام حتي مسيحيان و يهوديان و مجوسيان را مجبور به پذيرش اسلام نمي كند.

حكم اعدام براي سبّ كنندة پيامبر(ص) يا امام(ع)[2] به خاطر عقيدة او نيست، بلكه به جهت اين است كه سب كننده به عقيدة مسلمانان و شيعيان توهين نموده و اين كار ضربه به نظام اسلامي و حمله به باور جامعه اسلامي و مسلمانان و برهم زدن نظم اجتماعي تلقي مي شود.

چنانچه از چنين كارهايي، قاطعانه جلوگيري نشود، كم كم اصل نظام اسلامي به خطر ميافتد.

بنابراين حكم اعدام براي سابّ النّبي يا سابّ الأئمه(ع) از مسايل حكومتي است،[3] كه به خاطر حفظ كيان اسلام چنين حكمي از طرف شارع مقدس مقرّر شده است، نه به خاطر

كوبيدن عقايد مخالف تا باعث اعدام مخالفان عقيدتي تشيع گردد.

ضمناً سؤال شما دقيقاً براي ما مفهوم نشد. طبق آن چه كه از سؤال شما فهميديم، جواب داديم، چنانچه منظور ديگري از سؤال داشتيد، روشن تر بنويسيد تا جواب داده شود.

[1] بقره (2) آية256.

[2] امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 476.

[3] لطف الله صافي، معارف دين، ص 302.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.