-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37813 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اندام و چهره حضرت عباس و حضرت علي اكبر و حضرت امام حسينعليهالسلام را بنويسيد.از متون ديني استفاده ميشود كه حضرت امام حسينعليهالسلام شبيهترين انسان به پيامبر اسلامصلي الله وعليه وآله بوده است.

انساب الاشراف، ج 3، ص 359؛ جمل من انساب الاشراف ج 12 ص 5؛ دلائل الامامه، ص 71؛ روضة الواعظين، ص 165.

محديث قمي مينويسد: حضرت امام حسينعليهالسلام از لحاظ صورت و سيرت شبيهترين مردم به حضرت رسول اكرمصلي الله وعليه وآله بود. در شبهاي تاريك نوري از جبين مبارك و پايين گردن حضرت ساطع بود كه مردم آن بزرگوار را به وسيله آن نور ميشناختند.

منتهي الامال، به نقل از محمد جواد نجفي، ستارگان درخشان، ج 5، ص 46.

مردي زيبا و نيكوروي بوده و قامت رشيد داشت و به خاطر سيماي جذابش او را قمر (ماه) بني هاشم ميگفتند. هنگامي كه بر اسب سوار ميشد، پاي او بر زمين كشيده ميشد.

فرهنگ عاشورا، ص 293.

دمع السجوم، ص 353.

مورخان درخصوص ويژگيهاي ظاهري حضرت علي اكبرعليهالسلام نوشتهاند: وي شباهت بسياري به پيامبر اسلامصلي الله وعليه وآله داشت، هم در خلقت و هم در اخلاق و هم در گفتار. به همين جهت علي اكبرعليهالسلام روز عاشورا فرهنگ عاشورا، ص 232.

وقتي اذن ميدان طلبيد و عازم جبهه پيكار شد، امام حسينعليهالسلام چهره به آسمان كرد و گفت: خدايا! گواه باش بر اين قوم كه جواني به مبارزت آنان رفت كه شبيهترين مردم در خلقت و خوي و گفتار به رسول تو است كه هرگاه مشتاق و ديدار رسول تو ميشديم، نگاه به روي او ميكرديم.

دمع الجّوم، ص 324.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.