-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37816 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:52

در حديث از امام معصوم است كه: اگر سوره حمد شفاي دردها نباشد، پس ديگر چيزي شفاي دردها نيست. منظور از اين حديث چيست؟ پس بحث پزشكي و عوامل روانشناسي چه ميشود؟

يكي از اسامي سوره حمد الشفا الشافيه است. اين نام برگرفته از رواياتي است كه اين سوره را شفا بخش ناميدهاند.

رسول خداصلي الله وعليه وآله فرمود: فاتحة الكتاب شفاء من كلّ داء؛ سوره حمد شفاي هر دردي است. در حديثي كه مجمع البيان، ج 1، ص 17.

از امام باقر نقل شده، آمده است: من لم يبرأه الحمد لم يبرأه شيء؛ كسي كه سوره حمد شفا بخشش نباشد، به چيزي او را شفا نميدهد.

نورالثقلين، ج 1، ص 4.

گرچه تلاوت سوره حمد (با شرايطي كه براي اجابت دعا ذكر شده است) شفابخش بيماريهاي جسمي نيز ميباشد، اما مهم، بيماريهاي جان است كه قرآن كريم عهدهدار درمان آنها است، و براي شفاي دردهاي دروني و بيماريهاي قلبي، يعني جهل و رذايل اخلاقي از سوي شافي مطلق (خداي سبحان) نازل شده است: و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة؛ و از قرآن آن چه شفا و رحمت است، براي مؤمنان نازل ميكنيم. اي اسراء (17) آيه 82.

مردم، اندرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمده، و درماني براي آن چه در سينهها است (درماني براي

دلهاي شما) و هدايت و رحمتي است براي مؤمنان.

يونس (10) آيه 57.

سوره حمد نيز چون عصاره قرآن است، عصاره درمانهاي قرآني خواهد بود. بنابراين كلام حضرت باقرعليهالسلام كه فرمود: هر كس حمد او را درمان نكند، چيز ديگري او را درمان نخواهد كرد نيز بدين معنا است كه اگر جهل و رذايل اخلاقي كسي با معارف سوره حمد درمان نشود، ديگر سورههاي قرآن براي ا و سودمند نخواهد بود.

آيتاله جوادي آملي، تسنيم، ج 1، ص 264.

اشاره كرديم كه سوره حمد علاوه بر اين كه شفاي دلها است، درمان بيماريهاي جسمي نيز ميباشد، ليكن بايد توجه داشت شفا بودن اين سوره سبب نميشود كه انسان به پزشك مراجعه ننمايد و از داروها استفاده نكند، زيرا به طور كلي در روايات ما، احاديثي شبيه اين مثلاً در مورد دعا، صدقه و صله رحم وجود دارند كه به صورت مطلق بيان شدهاند كه با روايات ديگر يا دلايل عقلي، مقيد و خاص ميشوند. و اين حديث در ارتباط با بيماري جسمي نيز در صورتي است كه عوامل طبيعي درمان اثر بخش نداشته باشد و از توانايي پزشكان قطع اميد شود. در اين موقعيت است كه تلاوت سوره حمد ميتواند شفا بخش باشد همان گونه كه دعا نيز اين طور است، يعني با اين كه خداوند در قرآن وعده فرموده كه دعا را به طور مطلق اجابت ميكند. ولي غافر (40) آيه 60؛ بقره (2) آيه 186.

از نظر پيشوايان ديني مسلّم است كه دعا جاي كار و كوشش را نميگيرد. علي عليهالسلام فرمود: آن كه عمل نميكند و دعا ميكند، مانند كسي است كه با كماني كه زه ندارد، ميخواهد تيراندازي كند. دعا در موردي ميباشد كه نهج البلاغه (فيض الاسلام) ص 1235، حكمت 330.

انسان دسترسي به مطلوب ندارد و ناتوان است، اما اگر خداوند كليد حاجتي را به دست انسان داده، ولي او از به كار گرفتنش مضايقه ميكند، دعا قابل استجابت نيست.

مرتضي مطهري، بيست گفتار، ص 295؛ تفسير نمونه، ج 1، ص 640؛ ملك محمودي، دعادرماني، ص 48، به نقل از امام خميني، كشف الاسرار، ص 51

سوره حمد در كنار رفتن پيش پزشك ميتواند مؤثر باشد، يعني فقط در مواردي كه قطع اميد از هر جا كرده

نيست، بلكه حتي در زماني كه پيش پزشك و روانشناس ميرود، ميتواند خواندن حمد مؤثر باشد.

يعني به صورت علت ناقصه در كنار ساير علل و شرايط، تاثير در شفاي بيماري جسماني داشته باشد. اين مسئله امروزه به وسيله دانشمندان و روانشناسان به صورت علمي ثابت شده كه خواندن دعاها و حتي كلمه بسم الله الرحمن الرحيم در بهبود بيمارهايي جسمي روحي آثار مثبت داشته است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.