-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37817 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ولايت حضرت علي بن ابي طالب(ع) يعني چه؟ توضيح دهيد.

ولايت علي(ع) يعني امامت حضرت. ولايت حضرت علي(ع) و ساير ائمه نزد شيعيان ركن مهمّي از ايمان است و هر كس داراي ولايت نباشد، شيعه نيست.

شهيد ثاني در رسالة حقايق الايمان مي گويد: به عقيدة شيعه اقرار به امامت ائمة دوازده گانه اصلي از اصول ايمان بوده و يكي از ضروريات مذهب به شمار مي آيد. شيعيان عقيده دارند امامت ائمه(ع) از طرف خدا منصوص بوده و معيّن شده و اوامر و نواهي آنان بايد بدون چون و چرا اجرا گردد: يا ايّها الّذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منكم؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد! از خدا و رسول و اولي الامر اطاعت كنيد.

به عقيدة شيعه ايمان به معناي خاص به صرف گفتن شهادتين محقق نمي شود، بلكه بايد تصديق به قلب و عمل نمودن به اركان (از قبيل نماز و روزه و حج) نيز ضميمه شود.

ركن ديگر ايمان اعتقاد به والايت خاندان رسول اكرم(ص) است.

ابوسعيد خدري گويد: مردم را به پنج چيز امر كردند. آنان به چهار تا عمل نمودند و يكي را رها كردند. پرسيدند: آن چهار تا چيست؟ گفت: نماز، زكات، روزه و حج. گفتند: آن يكي چيست؟ گفت: ولايت علي بن ابي طالب(ع). پرسيدند: آيا ولايت علي نيز واجب شده؟ گفت: بلي واجب است.

از امام صادق(ع) نقل شده است: الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس و الايمان هو معرفة هذاالأمر؛ اسلام ديني است كه مردم در ظاهر به آن اعتقاد دارند، ولي ايمان، معرفت و شناختن اين امر (ولايت ائمه) است.

شيعه معتقد است حضرت رسول اكرم(ص) هيچ وقت اختيار تعيين حاكم را در دست مردم قرار نداده، بلكه به امر خدا مأمور شد به مسلمانان ابلاغ كند كه علي بن ابي طالب(ع) را جانشين خود قرار داده و بايد دستور او اجرا شود.

شيعه را مي توان چنين خلاصه كرد: ايمان داشتن به اين كه امام، جانشين رسول خدا(ص) و متولّي حكومت بوده و حكومتش به ارادة خدا است، نه به ارادة مردم.

ولايت به معناي امامت و سرپرستي جامعة اسلامي است. به همان معنايي كه پيامبر(ص) بر مردم ولايت داشت: النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم؛ ولايت پيامبر از ولايت مؤمنان بر خودشان بيشتر است. ولايت علي بن ابي طالب و ساير ائمه(ع) همان ولايت و سرپرستي پيامبر بر امت اسلامي است.

شرايط ولايت بر مسلمانان، علم و عصمت و قريشي بودن است و مصاديق آن را پيامبر(ص) در غدير خم و در موارد مختلفي بيان كرده تا مردم غير از آنان را بر نگزينند. در غدير خم فرمود: من كنت مولاه فهذا علي مولاه؛ هر كس من مولا و سرپرست و رهبر اويم، علي مولا و سرپرست او خواهد بود. حضرت در جاهاي مختلف اين مطلب را به مردم ابلاغ كرد. بعد از وفات رسول الله(ص) علي(ع) خطاب به مردم فرمود: الله الله يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره و قعر بيته إلي دوركم و قعور بيوتكم؛ اي گروه مهاجر! حكومت و زمامداري محمد(ص) را از داخل خانه اش به خانه هاي خود انتقال ندهيد. اهل بيتش را از مقام و منصب او محروم نسازيد. اي گروه مهاجر! به خدا سوگند! ما از همة مردم به احراز مقام محمد(ص) سزاوارتريم. ما اهل بيت او هستيم.

وقتي كه علي(ع) را با گروهي از بني هاشم نزد ابوبكر حاضر نمودند، گفتند بايد بيعت كني! فرمود: من در زمان حيات و مرگ رسول خدا به او سزاوارترم. وصيّ و وزير او هستم. حافظ اسرار و خزينة علوم او مي باشم. صدّيق اكبر و فاروق اعظم هستم. نخستين كسي هستم كه به رسول خدا ايمان آوردم و در راه خدا جهاد با بت پرستان كردم. از همة شما بهتر از عهدة امتحان بر آمدم. به كتاب و سنت از همه با اطلاع ترم. در دين خدا فقيه ترم. در سخن گفتن از همه فصيح تر و در كارها آگاه ترم. پس چرا در امر حكومت با من نزاع مي كنيد؟!.

ولايت به معناي دوستي و سرپرستي و غيره است. تشخيص اين كه كجا به معناي دوستي يا سرپرستي است، از قرينه فهميده مي شود. آيه مي فرمايد: إنّما وليّكم الله و رسوله و الّذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يأتون الزكوة و هم راكعون؛ فقط وليّ شما خدا و رسول و كساني اند كه نماز ميخوانند و در حال ركوع، زكات و صدقه مي پردازند. در اين آيه ولايت به معناي سرپرستي و اداره كنندة امور زندگي است. شيعه و سني نقل كرده اند كه اين آيه دربارة علي(ع) نازل شده كه در حال ركوع انگشترش را به فقير داد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.