-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37823 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا قبر حضرت عليعليهالسلام صد سال مخفي بوده است؟

روشن است كه عوامل و حوادث گوناگوني موجب عداوت و كينه توزي نسبت به حضرت عليعليهالسلام شده است؛ از آن جمله:

1 - اميرالمؤمنينعليهالسلام هميشه به حق عمل ميكرد و عمل به حق در كام بيشتر مردم تلخ بود.

2 - كشتن بسياري از سران كفر در زمان پيامبر، از قريش و يهوديان و...

3 - جنگ جمل كه برنامه ريزي اصلي آن با عايشه بود.

4 - جنگ صفين كه با معاويه و لشكر او انجام شد.

5 - ماجراي پذيرش حكميت.

6 - جنگ نهروان كه با خوارج صورت گرفت.

ناگفته نماند كه منشأ و بهانه اين وقايع در زمان حكومت حضرت عليعليهالسلام و دشمنيها با او، قتل عثمان بود؛ خوارج نهروان جنگ با حضرت عليعليهالسلام را عبادت ميدانستند و سب و دشمني حضرت و كشتن كساني را كه منسوب و يا وابسته به امام بودند، در سرلوحه برنامههاي آنان قرار داشت، چنان كه عبدالله بن خبّاب بن ارت را كه از اصحاب حضرت بود، با همسرش به شهادت رساندند.

دشمنيها از سوي آنان ادامه يافت تا اين كه عبدالرحمان بن ملجم حضرت عليعليهالسلام را به شهادت رساند، پس از مراسم تشييع و تدفين، ابن ملجم را براي اجراي قصاص به حضور امام مجتبيعليهالسلام آوردند، به حضرت عرض كرد: ميخواهم در گوش شما آهسته چيزي بگويم؛ امام حسنعليهالسلام پيشنهاد او را رد كرده و فرمود: ميخواهد گوش مرا به دندان بگيرد؛ ابن ملجم گفت: به خدا قسم! اگر ميگذاشت گوشش را جدا ميكردم.

براساس اين مسئله توجه به دو نكته ضروري است:

الف) هرگاه قاتل در بند و كسي كه در انتظار كشته شدن به سر ميبرد، اين گونه دشمني خود را اظهار كند، چگونه خواهند بود كساني كه هيچ منعي براي دشمني نداشته باشند؟

ب)هر گاه خوارج كه هيچ قدرت حكومتي و غير آن را در اختيار نداشتند، اين گونه دشمني خود را ابراز كنند، چگونه خواهد بود افكار ياران معاويه و خاندان بني اميه، در حالي كه حكومت در اختيار آنان بود؟ از اطراف هدايا به سوي آنان سرازير ميشد، آنان مبالغه در محو آثار [ آل محمدصلي الله وعليه وآله ] را از اعظم قربات ميدانستند.

سيد عبدالكريم بن طاووس، فرحة الغري، منشورات الشريف الرضي، قم، ص 17 - 19.

روشن است كه انواع دشمنيها با حضرت و ياران او با شهادت حضرت به پايان نرسيد. صفحات تاريخ مملو از اين قبيل عداوتها است. لعن و سب حضرت علي و امام حسن و امام حسينعليهمالسلام در قنوت نماز و تحت تعقيب قرار دادن اصحاب حضرت همانند ميثم تمار و رشيد هجري و جويرية بن مسهر توسط معاويه، نيز لعن امامعليهالسلام در منابر و خطبههاي نماز جمعه، و انواع اهانتها به حضرت، بخشي از اين دشمنيها است.

همان، ص 23 - 25.

مجموعه اين عوامل سبب شد كه حضرت عليعليهالسلام وصيت كند كه مخفيانه او را دفن كرده و قبر مطهرش را پنهان كند.

برخي از مورخان و سيره نگاران در اين زمينه آوردهاند:

اختفاي قبر حضرت براي همگان نبوده، بلكه مقصود مخفي بودن آن از دشمنان و نا اهلان بوده است از محمد بن سائب كلبي درباره علت اين امر سؤال شد، در پاسخ گفت: از ترس خوارج و ديگران. مرحوم همان، ص 123 - 124.

مجلسي هم علت اختفاي قبر حضرت را ترس از خوارج و منافقان ميداند.

محمد باقر مجلسي، بحارالأنوار، ج 42، ص 338.

در عبارت ديگري آورده است: غرض حضرت از وصيت به مخفي بودن قبر اين بوده است كه بنياميه محل قبر را ندانند، چرا كه اگر ميدانستند قبر مطهرش كجا است، جنازه را بيرون ميآورده و آتش ميزدند، همان گونه كه با جنازه زيد بن علي بن الحسينعليهمالسلام چنين كردند. بنابراين احتمال اهانت به جنازه اميرالمؤمنانعليهالسلام و همان، ص 392.

هتك حرمت به ساحت حضرت، بسيار جدي بود.

برخي از عالمان تصريح كردهاند: چون حضرت عليعليهالسلام نسبت به دشمنيهاي بني اميه آگاهي داشتند، به اختفاي قبر خود وصيت فرمودند.

قطب الدين الراوندي، الخرائج و الجرائح، ج ، مؤسسة الامام المهدي، قم، 1409 ه' ، ج 1، ص 234؛ مفيد، الارشاد، ج 1، ص 10؛ الطبرسي، تاج المواليد (مجموعه نفيسه) نشر مكتبة آية الله العظمي مرعشي نجفي، ص 93.

با انقراض دولت بنياميه به مرور زمان از دشمنيها نسبت به حضرت كاسته شد، به نحوي كه امام صادقعليهالسلام در دوران بنيعباس مانع اختفا را برطرف دانسته و با زيارت قبر حضرت، مردم را به آن راهنمايي كردند.

همان، ص 93، 94.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.