-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37824 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بعضي از مردم در نمازهايي كه ميخوانند، حواسشان جمع نيست و حضور قلب ندارند. آيا اين نمازها اشكال دارد؟ گفته ميشود اگر مهر از تربت امام حسينيعليهالسلام باشد و در نماز انسان حواسش پرت باشد. نمازش درست است.

برادر بزرگوار جناب آقاي مرتضي كدخدايي.

ضمن تقدير و تشكر از اعتماد و مكاتبه شما با اين مركز و آرزوي توفيق و موفقيت بيشتر برا شما. بين نماز صبح و مقبول فرق وجود دارد، زيرا حضور قلب در نماز واجب نميباشد، بلكه تحصيل آن باعث تقرّب انسان به درگاه حضرت احديت و قبولي نماز و اعمال ميباشد. اما اگر بعضي مردم در نمازهايي كه ميخوانند، حضور قلب ندارند، اين نماز صحيح بوده و شرعاً اشكالي ندارد، اگر چه به مرتبه قبولي نرسيده باشد.

اينكه گفته ميشود: اگر در نماز حواس انسان پرت باشد، ولي مهر از تربت سيدالشهدا باشد، نمازش درست است، اگر مقصود از درست بودن، صحيح بودن صحيح باشد. همان طور گفتيم لزومي ندارد با تربت امام حسينعليهالسلام باشد، بلكه همين كه با شرايط ذكر شده در رسالهها انجام شود، صحيح است، اما اگر منظور قبولي نماز باشد، رواياتي داريم كه فرمودهاند: السجود علي تربة الحسين يخرق الحجب السبع؛ سجده بر تربت حسينيعليهالسلام، حجابهاي هفتگانه را كنار ميزند.

بحارالانوار، ج 82، ص 153.

اين روايات، اهميت و فضيلت سجده بر تربت امام حسينعليهالسلام را نسبت به تربتهاي ديگر بيان ميدارد، ولي صراحتاً بياني درباره قبولي نماز نشده است. آنچه در روايات درباره استجابت و قبولي نماز و عبادات گفته

شده، مربوط به حضور قلب و برخي از شرايط روحي و معنوي و ترك محرمات است.

امام صادقعليهالسلام فرمود: خدا دعايي را كه با قلب پراكنده و غافل انجام ميگيرد، مستجاب نميكند.

وقتي دعا ميكني، با قلب خويش پيش بيا و با قلب به آنچه ميخواهي، اقبال كن و يقين به اجابت داشته باش.

اصول كافي، ج 2، ص 473.

بنابراين اگر نماز انسان با حضور قلب انجام گيرد، به اجابت نزديك و بهتر مقبول درگاه احديّت واقع خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.