-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37827 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

منظور تفاسير شيعه از آية ثلّه من الاولين و قليل من الاخرين چيست؟

سورة واقعه بهشت و نعمت هاي زيباي بهشتي را براي اصحاب يمين بر شمرده و جهنم و عذاب هاي اخروي را براي اصحاب الشمال معين كرده است.

در قسمت اوّل اصحاب يمين را گروهي از اولين و گروهي از آخرين دانسته است. دربارة گروه اولين آخرين چند قول در تفاسير شيعه به چشم مي خورد:

1ـ مراد از اولين و آخرين از امت محمد(ص) يعني آنان كه در زمان پيامبر و بعد از او تا مدت ها از خوبان بودند و گروهي نيز در زمان هاي متأخر در بهشت خواهند بود. نعمت هايي كه در آيات قبل آمده براي اينان خواهد بود. در اين صورت از خوبان و اصحاب اليمين از امّتهاي سابق سخن به ميان نيآورده و نسبت به آنان مسكوت است.

2ـ مراد از اولين گروهي از خوبان در امت هاي سابقه و مراد از آخرين، گروهي از خوبان امت پيامبر(ص) باشد.

در آيات قبل در وصف سابقون مي فرمايد: اولئك المقربون في جنات النعيم ثلّة من الاولين و قليل من الاخرين. نسبت به آخرين تعبير قليل دارد، بنابر تفسير دوم يعني در امت هاي سابق و پيش از پيامبر در مجموع گروه بيشتري از اهل بهشت خواهند بودو از آخرين يعني بعد از پيامبر اسلام تا روز قيامت گروه كمتري اهل بهشت و نعمت هاي آن خواهند بود. كمتر بودن آنان شايد به علّت انحرافاتي خواهد بود كه با بيشتر شدن مظاهر دنيوي به وقوع خواهد پيوست. احتمال دارد در اين جا نيز هر يك از اولين و آخرين از امت پيامبر اسلام مراد باشد، يعني در زمان هاي صدر اسلام گروهي اهل بهشت خواهند بود و نسبت به زمان هاي آخر و به تعبير ديگر آخر الزمان گروه كمتري اهل بهشت خواهند بود.

ثلّه به معناي جمعي از مجتمع و به معناي گروه و جماعت به كار رفته است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.