-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37842 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مرحوم دربندي در كتاب اسرار الشهاده مي گويد: حضرت زينب(س) از مريم و آسيه و ديگر زنان برگزيده بالاتر است. مگر ما روايت نداريم كه چهار زن برگزيده اند و نام حضرت زينب(س) در ميان آنان نيست، پس چرا آقاي دربندي چنين گفته است؟

در آموزه هاي ديني براي برتري شخصي بر شخص ديگر معيارها و راهكارهايي بيان شده است. يكي از راهكارها، ديدگاه معصومان(ع) است.

در روايات تصريح شده است كه بهترين زنان عالم و بهشت، چهار زن هستند. پيامبر اسلام(ص) فرمود: أفضل نساء الجنّة أربع: خديجه بنت خويلد، و فاطمه بنت محمد[ص] و مريم بنت عمران، و آسيه بنت مزاحم امرأه فرعون؛ بهترين زنان بهشت چهار نفرند: خديجه فرزند خويلد، فاطمه فرزند محمد [ص] مريم فرزند عمران و آسيه فرزند مزاحم، همسر فرعون.

اين روايت بهترين و برترين زنان را چهار زن فوق بيان نموده است و حضرت زينب(س) از چهار زن مذكور نيستند. بر اين اساس اگر مقام حضرت زينب(س) از چهار زن مذكور برتري مي داشت، بايد در روايات بدان تصريح مي شد و مي بايست روايت و دليلي معتبر وجود داشته باشد.

بر فرض اين كه روايتي مبني بر برتري حضرت زينب(س) وجود داشته باشد، با رواياتي ديگر كه بهترين زنان عالم را خديجه، فاطمه(س) مريم و آسيه دانسته اند، تعارض دارد. در صورت تعارض روايت بايد روايات جرح و تعديل شده و به مرجّحات رجوع گردد.

مرجّحات نظر مشهور را تأييد مي كند، مبني بر آن كه زنان برتر همان زناني هستند كه اشاره شد، و اين كه حضرت زينب(ص) از بهترين زنان عالم باشد، سخن به ميان نيامده است و شهرت ندارد. البته حضرت زينب(س) مقام بس بلند و جايگاه رفيع دارد و نقش آفريني او در حادث عاشورا و مقام و ابعاد شخصيت او موجب شد كه از ايشان به عنوان عقيلة بني هاشم و يا عقيلة الطالبين ياد شود، ولي اين مقام بلند موجب نميشود كه او از حضرت خديجه و زنان برتر ديگر برتري داشته باشد.

متأسفانه كتاب اسرار الشهاده آقاي دربندي در اختيار نبود، تا دلائل ايشان در اين باره بررسي شود كه وي بر چه اساس و معياري مقام حضرت زينب(س) را از زنان مذكور برتر دانسته است. از سوي ديگر مبنا و ديدگاه ايشان حجت نبوده و نمي تواند به عنوان مدرك و دليل معتبر مطرح شود، و كتاب اسرار الشهاده از منابع معتبر به حساب نيامده و از اتقان و جامعيت علمي برخوردار نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.