-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37844 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا حضرت خديجه به مقام و رتبه حضرت معصومه و حضرت مريم ميرسد؟ لطفاً جايگاه ايشان را بنويسيد.

در آموزههاي ديني، بعضي انسانها از جايگاه بلند و مقام بالايي برخوردار هستند، كه حضرت خديجه، حضرت مريم و حضرت معصومه از آنان هستند. پيامبر اسلام در بيان مقام حضرت خديجه و حضرت مريم و آسيه و فاطمه زهرا (س) فرمود: بهترين زنان بهشت چهار تا هستند: خديجه فرزند خويلد، فاطمه فرزند محمد، مريم فرزند عمران و آسيه فرزند مزاحم (همسر فرعون). در روايتي ديگر پيامبر اسلام بحارالانوار، ج 14، ص 201.

فرمود: خداوند چهار زن را از ميان زنان برگزيد كه عبارتند از: مريم، آسيه، خديجه و فاطمه.

همان.

از اين دو روايت استفاده ميشود بهترين زنان، خديجه و مريم و فاطمه زهرا (س) و آسيه هستند. از حضرت معصومه (س) به عنوان بهترين زنان ياد نشده است. همچنين در اين روايت حضرت خديجه و حضرت مريم از بهترين زنان ياد شدهاند، براين اساس حضرت خديجه با حضرت مريم در يك مرتبه قرار گرفتهاند، و هيچ كدام در ديگري برتري داده نشدهاند. به روايت ديگر دست نيافتيم كه برتري يكي را بر ديگري بيان كرده باشد، گرچه خدمات حضرت خديجه نسبت به پيامبر اسلامصلي الله وعليه وآله از خدمات حضرت مريم بالاتر است.

از اين دو حديث استفاده ميشود كه مقام حضرت خديجه از حضرت معصومه بالاتر است زيرا در اين حديث از حضرت معصومه به عنوان بهترين زن ياد نشده است. البته شايد اين حديث به تنهايي براي حكم به برتري حضرت خديجه بر حضرت معصومه كافي نباشد با توجه به روايات بسياري كه در شأن و مقام حضرت معصومه (س) وارد شده، و بر فرض برتري حضرت خديجه بر حضرت معصومه (س) بدان معنا نيست كه آن حضرت از مقام و جايگاه بالا برخوردار نيست، بلكه حضرت معصومه از جايگاه بسيار بلندي برخوردار است.

امام صادقعليهالسلام درخصوص جايگاه حضرت معصومه (س) فرمود: خداي را حرمي است و آن مكه است و پيغمبر را حرمي است كه مدينه است و اميرالمؤمنين را حرمي است كه كوفه است و ما را حرمي است و آن قم ميباشد.

زني از فرزندام در آن دفن ميشود به نام فاطمه. هر كه او را زيارت كند، بهشت بر او واجب ميشود.

1 و 2. كامل الزيارات، ص 397؛ معارف و معاريف، ج 7، ص 674.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.