-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37845 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا به نظر تمام علما و مفسران، پيامبران و امامان طبق آيه 36 سوره ابراهيم پدران معنوي و روحاني مسلمانان هستند؟

قرآن در آيه 36 سوره ابراهيم ميفرمايد: پروردگارا! آنها (بتها) بسياري از مردم را گمراه ساختند. هر كس از من پيروي كند، از من است و هر كس نافرماني من كند، تو بخشنده و مهرباني.

خداوند متعال اين آيه را از زبان حضرت ابراهيم نقل كرده است.

حضرت ابراهيم با صراحت تمام پيروان خود را از خويش داشته و در حقيقت خواسته است بگويد: هر كه در عمل به شريعت من، مرا پيروي كند، به من ملحق است و همچون فرزندان من خواهد بود. در واقع همه پيروان من فرزندان من هستند. بنابراين با توجه به اين كه ابراهيم (ع) با صراحت در اين آيه پيروان خويش را تفسير الميزان، ج 12، ص 103؛ تفسير نمونه، ج 10، ص 362.

از خود دانسته است، مفسران قرآن نيز حضرت ابراهيم را پدر معنوي پيروانش ميدانند.

درست است كه اين آيه از زبان حضرت ابراهيم ميباشد، ولي معلوم است كه هر پيامبر و امامي با توجه به هدايت گري و راهنمايي كه نسبت به پيروانش دارند، پدران معنوي پيروان خود هستند. از اين رو پيامبر اسلامصلي الله وعليه وآله و ائمه اطهارعليهمالسلام پدران معنوي مسلمانان ميباشند. رسول خداصلي الله وعليه وآله فرمود: أنا و علي أبوا هذه الامة؛ من و علي پدر اين امتيم و حق ما بر آنها از حق پدر و مادرشان بيشتر و عظيم تر است، زيرا اگر ما را اطاعت كنند، آنها را از آتش جهنم نجات دهيم و به سراي آسايش ميرسانيم. فاطمه زهرا (س) فرمود: محمد صلي الله وعليه وآله و علي عليهالسلام پدران امت اسلامند. هر كس از اين دو اطاعت كند، او را از آتش هميشگي نجات بخشيد و به نعمت ابدي ميرسانند.

همان.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.