-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37846 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا پيامبران و امامان بيشتر بر ما حقّ پدري دارند و پدران حقيقي ما در اين دنيا و بهشت هستند؟

با سلام و آرزوي توفيق روز افزون براي شما.

آنچه وجه مشترك پدر و پيامبران و امامان است كه باعث ميشود حق پدري آنها مطرح باشد، پرورش انسان است. آنچه انسانها به آن نياز دارند، از طرف آنان تأمين ميشود.

آنچه انسان در زندگي مادي و جسماني خود نياز دارد، در سايه پدر و زحمتي كه او معحمل شده، به دست ميآيد.

بعضي از پدران علاوه بر آن در برآورده كردن نيازهاي روحي و معنوي نقش دارند، اما كاري كه پيامبران و امامان براي انسانها نمودهاند و از اين جهت حق پدري بر همه ما دارند، نشان دادن راه سعادت و خوشبختي و راهنمايي ما در بهره برداري از تمام نعمتهايي است كه خداوند براي ما قرار داده كه بعضي از آنها از طرف پدر و مادر به ما رسيده است؛ بنابراين آنچه مربوط به پرورش روح و نيازهاي آن و چگونگي برخورداري از زندگي سعادتمند و جاودانه در بهشت الهي ميشود (كه سعادت حقيقي انسانها در آن است) وجود پيامبران و امامان معصومعليهمالسلام است؛ با توجه به اين مسئله ميتوانيم بگوييم كه پدران حقيقي ما آنها هستند كه به ما حيات جاودانه دادهاند و ما را به حيات و خوشبختي جاويد راهنمايي كردهاند و نيز ما را از حقيقت زندگي آگاه كردهاند، اگر چه آنان كه در حيات مادي و دنيايي و تأمين نيازهاي ما نقش دارند نيز حق بزرگي بر گردن ما دارند كه پدران ما در اين جا در اولين رتبه قرار دارند.

بنابراين پيامبر و امام بر مردم حق ولايت و سرپرستي دارند، همان طور كه پدر ولايت دارد، بلكه ولايت آنان بيشتر است.

در روايتي از امام عسكريعليهالسلام از رسول اللهصلي الله وعليه وآله آمده است: أشرّ من يُتم اليتيم الذي انقطع عن ابيه يُتم يتيم انقطع عن امامه؛ يتيم تر از كسي كه پدرش را از دست داده، فردي است كه امامش را از دست داده باشد.

بحارالانوار، ج 2، ص 2.

بنابراين پيامبران و امامان و عالمان ديني، پدران روحاني و واقعي مردم هستند و مسئوليت آنان نسبت به پدر جسماني بيشتر و شديدتر است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.