-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37848 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

سابقاً مردم يك فضيلت داشتند و آن اين كه هر روز فقط دو وعده غذا ميخوردند (صبح و عصر)؛ آيا اين روش از نظر قرآن كريم و معصومينعليهم السّلام كار پسنديده اي محسوب مي شود؟

دين اسلام، ديني كامل است و براي تأمين سعادت و سلامت دنيا و آخرت، دستورها و راهكارهاي مناسبي را ارائه كرده است. اسلام افزون بر احكام و مسائل فقهي، براي موضوعات اجتماعي همانند: سياست، تجارت، اقتصاد، مديريت و بهداشت محيط، نيز موضوعات فردي، همانند: آداب خوابيدن، غذا خوردن، بهداشت فردي و به طور كلّي براي زندگي بشر، قانون و دستور لازم را ارائه داده است كه مراعات آن ها سعادت و سلامتِ جامعه و فرد را به دنبال دارد.

اعتدال و به اندازه احتياجِ بدن غذا خوردن يكي از مسائلي است كه در آيات و روايات بر آن تأكيد و سفارش شده است.

آيه معروف كلوا واشربوا و لا تسرفوا به اعتدال در خوردن و آشاميدن و پرهيز از پرخوري و اسراف دستور داده است.

در روايات اين مسئله به صورت مفصل تر بيان شده و حدّ و اندازة آنها، كيفيت خوردن، غذاهايي كه بايد خورده شود، زمان هاي آنها و ... ذكر شده است.

امام صادق(ع) فرمود: پرخوري مبغوض خدا است؛ بني آدم به ناچار بايد غذا بخورند تا قوام خود را با آن حفظ كنند، بر اين اساس در هنگام غذا خوردن يك سوم معده را براي غذا و يك سوم را براي آب و يك سوّم ديگر را براي تنفّس قرار دهيد.

امام صادق(ع) در حديث ديگر فرمود: [شخص با] شكم پر طغيان مي كند. نزديك ترين حال بنده به خدا هنگامي است كه شكم او خالي باشد و مبغوض ترين حالت وي، زماني است كه شكم او پر باشد.

با توجه به روايات فوق، پرخوري علاوه بر ضررهاي جسمي، ضررها و آسيبهاي روحي و معنوي نيز دارد.

يكي از راه هاي جلوگيري از پُرخوري، كم كردن تعداد دفعات خوردن غذا است كه شايد از مؤثرترين شيوه ها باشد. در روايات به اين مسئله اشاره شده و دفعات و زمان آن تعيين شده است، كه چند نمونه از آن ها را ذكر مي كنيم:

1ـ علي بن صلت مي گويد: از ناراحتي هايي كه به سبب دردها و تُخَمَه تحمل مي كردم، به امام صادق(ع) شكايت بردم. فرمود: فقط صبحانه و شام بخور و ميان اين دو از خوردن هر چيزي اجتناب كن كه فساد بدن را در پي دارد.

2ـ حضرت امير(ع) فرمود: هر كس بقا و دوام زندگي را مي خواهد (كه چنين چيزي شدني نيست) بايد رداي خود را سبك كند و صبح زود غذا بخورد.

علامة مجلسي در توضيح سبكي ردا مي فرمايد: مقصود كمي قرض است.

3ـ حضرت صادق(ع) فرمود: اگر مردم در غذا خوردن اقتصاد يعني ميانه روي را رعايت كنند، بدن آنان سالم مي ماند.

اين نكته نيز قابل توجه است كه دو وعده غذا خوردن، بخشي از سيرة انبيا بوده است. امام صادق(ع) فرمود: از جانب يعقوب [عليه السّلام] منادي هر صبح گاهان ندا ميداد: هر كس صبحانه ميخواهد، به منزل يعقوب بيايد؛ در هنگام شب نيز ندا مي داد: هر كس شام مي خواهد، به منزل يعقوب بيايد.

نتيجه: دو وعده غذا خوردن در شبانه روز، روشي است پسنديده و مورد سفارش معصومين(ع) و در سلامتي جسم و روح انسان تأثير بسيار دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.