-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37852 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

تفسير اهل تسنن در مورد آيه ولايت چيست؟

درباره مبناي اهل سنت درخصوص تفسير آيه ولايت بايد در دو محور بحث نمود:

يكم: شأن نزول آيه؛

دوم: پيام ولايت آيه.

بيشتر مفسران و محدّثان اهل سنت شأن نزول آيه ولايت را درباره عليعليهالسلام دانستهاند. برخي از مفسران تفسير فخر رازي، ج 12، ص 26، ذيل آيه ولايت؛ ينابيع الموده، ص 51؛ مجمع الزوائد، ج 9، ص 134.

اهل سنت نوشتهاند: روزي عليعليهالسلام در مسجد مشغول عبادت و نماز بود. هنگامي كه به ركوع رفت، سائلي وارد مسجد شد و تقاضاي كمك كرد. عليعليهالسلام در حال ركوع انگشتر خود را به سائل نشان داد و سائل آن را از انگشت حضرت خارج نمود و شادمان از مسجد بيرون رفت. اهميت اين عمل خير به اندازهاي بود كه خداوند متعال به خاطر آن، آيه انما وليّكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلواة و يؤتون الزكواة و هم راكعون نازل نمود. برخي از محدثان و مفسران اهل سنت با عبارات و سندهاي مختلف شأن نزول اين آيه مائده (5) آيه 55؛ تفسير نمونه، ج 4، ص 421 به بعد.

فرائد السمطين، ج 1، ص 191 و 193؛ شواهد التنزيل، ج 1، ص 173؛ الدر المنثور، ج 3، ص 98 - 99؛ الكشاف، ج 1، ص 49، ذيل آيه ولايت.

را بيان كردهاند كه اكثر آنها در اين كه آيه در مورد عليعليهالسلام نازل شده است، اتفاق نظر دارند.

بعضي از آنها به جهت آن كه آيه به صورت جمع (الذين) آمده، اين آيه را در مورد حضرت عليعليهالسلام چون يك نفر است نميدانند.

از برخي عبارات و مباني انديشمندان و قرآن پژوهان اهل سنت استفاده ميشود كه آيه ولايت دلالت بر رهبري و امامت عليعليهالسلام ندارد، و حال آن كه دانشمندان و قرآن پژوهان شيعي باور دارند كه اين آيه دلالت بر رهبري امام علي دارد.

تفسير نمونه، ج 4، ص 422 به بعد.

انديشمندان اهل سنت معتقدند كه اين آيه دلالت بر فضيلت عليعليهالسلام داشته و درصدد اثبات دوستي و محبت عليعليهالسلام است، يعني واژه ولي در اين آيه به معناي دوستي است، نه به معناي ولايت و سرپرستي. اين آيه همگان را به دوستي عليعليهالسلام فراخوانده، زيرا عليعليهالسلام را دوست همه مسلمانان و مؤمنان معرفي كرده است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.