-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37906 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چند حديث در موردهاي مختلف از امامان(ع) بنويسيد.

1ـ رسول خدا(ص) فرمود: نماز بهترين اعمال است.

فاطمه زهرا(س): زن وقتي كه در خانة خود است و بيرون نمي رود، از همه حالاتش به خدا نزديكتر است.

علي(ع): بهترين عبادت، چشم پوشي از گناه است.

امام حسن(ع): خيري كه در آن هيچ شري نيست عبارت است از: شكر در مقابل نعمت صبر به هنگام بلا و پيشامدهاي ناگوار.

امام حسين(ع): مرگ در عزت بهتر از زندگي در ذلت است.

امام سجاد(ع): با آدم فاسق رفيق و همنشين مباش، چرا كه او تو را به يك لقمه نان مي فروشد.

امام باقر(ع): سنگين ترين عملي كه در روز قيامت در ترازوي اعمال گذاشته مي شود، صلوات بر محمد(ص) و آل او است.

امام صادق(ع): براي مردم آن را دوست بداريد كه براي خود دوست داريد.

امام كاظم(ع): غضب و عصبانيت كليد هر شرّي است.

امام رضا(ع): مؤمن مؤمن نمي شود، مگر اين سه خصوصيت از سه كس داشته باشد: سرّ پوشي را از خدا، برخورد نيكو و مدارا با مردم را از پيامبر، و صبر در گرفتاري ها را از امامان معصوم(ع).

امام جواد(ع): همواره مواظب اعمالت باش، چرا كه خداوند در همة حالات ناظر بر تو است.

امام هادي(ع): دنيا بازار است، عده اي در آن سود مي برند (كساني كه در راه خدا حركت مي كنند) و عده اي در آن ضرر مي كنند (كساني كه از شيطان و هواي نفس پيروي مي نمايند).

امام عسكري(ع): بدترين بنده، آدم دو رو است.

امام زمان(ع): ما شما (شيعيان) را فراموش نمي كنيم.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.