-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37927 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چه كساني وارد بهشت ميشوند؟ آيا بهشتيان فقط از بين شيعيان انتخاب ميشوند؟

خداوند متعال براي هدايت انسان دو نوع پيامبر و حجّت قرار داده:

1- پيامبر باطني به نام عقل،

2- پيامبر بيروني به نام پيامبران و امامان.

اين كار براي اتمام حجّت بر انسان است تا در روز قيامت اگر از وي سؤال شد، نتواند بر خدا احتجاج كند كه نميدانستم و.... از اين رو كساني كه از نعمت عقل محروم هستند، تكليفي ندارند و خداوند آنان را مجازات نيم كند. نيز كساني كه پيام خداوند به آنان نرسيده معذورند: ما كنّا معذّبين حتّي نبعث رسولاً؛ ما كسي را عذاب نميكنيم مگر اين كه رسولي را به سوي آنان مبعوث گردانيم يعني پيام خدا به آنان برسد. بنابراين تا حجت الهي بر كسي تمام نشود، خداوند او را عذاب نميكند. حجّت الهي به واسطه عقل و پيامبران و مبلّغان ديني به انسان ميرسد. نسبت به برخي از وظائف اگر ديني هم در كار نبود، عقل ميفهميد كه آنها واجب و لازم و يا زشت و قبيح است، مثلاً عقل حكم ميكند و ميفهمد كه ظلم كردن بد است. نبايد آن را انجام داد يا عقل ميفهمد كه نبايد خُلف وعده كرد يا احسان و نيكي خوب است. بنابراين كساني كه حجت عقلي و شرعي بر آنان اثبات شده و هيچ عذري نميتوانند به درگاه خدا بياورند و به وظائف عقلي و وجداني خود عمل كنند، عنداللَّه معذورند، گرچه مسلمان يا شيعه نباشند. بسياري از مردم بوده و هستند كه يقين به درستي راه خود دراند، به طوري كه اصلاً احتمال خلاف آن را نميدهند و ميپندارند راهشان صحيح است و نميپندارند كه اسلام بر حق است.

اگر اين گونه افراد اهل ظلم و ستم نباشند، اهل بهشت خواهند بود، يا لااقل اهل جهنم نخواهند بود: اولئك عسي اللَّه أن يعفو عنهماميد است كه خداوند اينان را مورد عفو خود قرار دهد.

اين گروهها را مستضعفان فكري مينامند.

هم چنين بايد توجه داشت، اگر چه شايد بسياري از انسانها در جهان باشند كه از نظر اسمي مسلمان و شيعه نيستند اما به حكم فطرت و وجدان و عقل خويش به بيساري از ارزشهاي اخلاقي كه دراسلام آمده عمل ميكنند. نهايت آن كه رحمت خداوند وسيع و گسترده است و شامل حال بسياري از مستضعفان فكري ميشود و آن گونه كه در روايات آمده، در نهايت اهل بهشت بيشتر از اهل دوزخاند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.