-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37930 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا عُمَر در زمان خلافت خود خدمات كمتري نسبت به علي(ع) انجام داد؟

برادر عزيز، توصيه ميشود از طرح چنين پرسشي بپرهيزيد؛ اين گونه پرسشها ما را به نتيجه مطلوب نميرساند. يكي سني متعصّب است و ميگويد: كسي همانند عمر نقش مثبت در پيشرفت اسلام نداشت.

فردي ديگر كه در سمت و سوي مقابل قرار دارد، ممكن است بگويد: او هيچ حركت مثبتي نداشته و به مسلمانان و اسلام خدمتي نكرده است!

در هر دو طرف مباحثه، زياده روي هايي وجود دارد. واقعيت اين است كه عمر هم يك سري كارهاي مثبت و خدمات داشته و هم يك سري ضعفها و كاستي هايي داشته است. حال در مقام مقايسه بين ايشان و امام علي(ع) ميگوييم: به اعتراف بزرگان اهل سنّت اوّلاً كاستي هايي كه از عمر نقل شده، امام علي(ع) از آنها منزه است (مانند سابقه شرك و مخالفت با فرمان پيامبر و عدم اطلاع از بعضي مسايل و احكام و...) ثانياً فضيلتهاي امام علي(ع) آن قدر ممتاز و درخشان است كه آزاد انديشان به خود اجازه نميدهند ايشان را با ديگران مقايسه نمايند و ما نيز در پي مقايسه بين آن دو نيستيم.

حال اگر كسي اين حرف را نپذيرد و در سنّي بودن خود تعصب به خرج داد، خوب است از دامن زدن به چنين مباحثي پرهيز شود، و او را به كتابهاي اهل سنت مانند كتاب امام علي، نويسنده عبدالفتاح عبدالمقصود ارجاع داد.

تنها يك نكته را در پايان متذكر ميشويم كه بحث تصرف سرزمينهاي ديگر و گسترش اسلام به آن سرزمينها كه در زمان عمر صورت گرفت و به عنوان بزرگترين خدمت ذكر ميشود، در حالي است كه او در جنگها شركت نداشت. اصولاً آيا حمله به كشورهاي ديگر صحيح بوده يا نه و چه آثار و تبعات منفي ميتوانست داشته باشد يا داشته است، بحث مفصيلي را ميطلبد كه در اين مختصر نميگنجد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.