-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37936 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مگر در اسلام دختر عزيز شمرده نشده، پس چرا در احاديث مختلف كه از معصومان نقل شده، برداشتن پسر تأكيد شده است؟

آري، در اسلام دختر عزيز شمرده شده است، بر خلاف فرهنگ جاهليت كه دختران را مايه ننگ در زندگي ميپنداشتند و بهزنده به گوري آنان رو آورده بودند. اسلام براي آنان قدر و ارزش قائل شده و پيامبر اسلام(ص) فرمود: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة؛(1) هر كه سه دختر يا سه خواهر داشته باشد و در پي تربيت آنان گام بردارد، به پاس اين كار خداپسند بهشت بر او واجب ميشود.

امّا اين كه در روايات معصومان(ع) بر پسر داشتن تأكيده شده است، چنين چيزي را نيافتهايم، بلكه آن بزرگان هم پسر داشتن را با ارزش تلقي نمودهاند و هم دختر داشتن را؛ هر دو عزيزند. امام صادق(ع) فرمود: البنات حسنات و البنون نعمة فإنّما يثاب علي الحسنات و يسأل عن النعمة؛(2) دختران حسنات و پسران نعمتهاي الهي هستند. با حسنات آدمي به ثواب و پاداش ميرسد، و از نعمتهاي الهي سؤال ميشود و حساب و كتاب لازم است.

اين گونه روايات برداشتن دختر تأكيد دارد، چرا كه دختر داري موجب ازدياد ثواب و حسنات ميگردد.

در روايات مع صومان برداشتن فرزند صالح(خواه پسر يا دختر) تأكيد شده است. آن چه كه به عنوان تأكيد بر داشتن پسر از معصومان مرقوم داشتهايد، درست نيست.

پي نوشتها:

1. كليني، كافي، ج 6، ص 6.

2. همان، ج 6، ص 6.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.