-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37983 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

درباره شيعه و سنّي توضيحاتي بدهيد.

شيعه در لغت به معناي پيرو است و به كساني گفته ميشود كه جانشيني پيامبر اكرم(ص) را حق اختصاص خانواده رسالت ميدانند و در معارف و احكام اسلام پيرو مكتب اهل بيت(ع) ميباشند.(1)

اين دسته معتقدقد امامت مانند نبوت انتصابي است، يعني امام را مانند پيامبر(ص) خداوند تعيين ميكند و مردم در آن نقشي ندارند، بر خلاف اهل سنّت كه امامت را همانند نبوت نميدانند و معتقدند پيامبر(ص) آن را به مردم واگذار كرده تا شخصي را برگزينند، از اين رو در حالي كه پيامبر(ص) رحلت فرموده و هنوز دفن نشده بود، عدهاي در سقيفه جمع شدند و درباره خليفه بعد از رسول اللَّه به گفتگو پرداختند، بدون آن كه با اهل بيت و خويشاوندان پيامبر مشورت كنند. اينان ابوبكر را به عنوان خليفه پيامبر(ص) معرفي كردند، در حالي كه بزرگاني مانند سلمان و مقداد و ابوذر و عمار از اين روش انتقاد نمودند و جانشيني پيامبر(ص) را حق علي(ع) ميدانستند.

انتقاد اقليت را از اكثريت جا كرد و پيروان علي(ع) را به همين نام (شيعه علي) به جامعه شناساند. شيعه براي امام، عصمت را لازم ميداند، اما سنّي براي خليفه و ولي امر عصمت را شرط نميداند.

مباني فقه شيعه بر اساس قران و سنت و عقل و اجماع ميباشد، وي اساس استنباط تسنن را، كتاب و سنت و رأي و قياس و استحسان، تشكيل ميدهد. از آن جا كه فقه شيعه در زمان امام صادق(ع) و به دست تواناي آن حضرت تدوين گرديده، فقه شيعه را فقه جعفري و مذهب جعفري نام نهادند.

نحوه به رسميّت يافتن مذاهب اربعه اهل سنت:

دولت عباسي از ميان مجتهدان، چهار نفر را به عنوان صاحبان فتوا برگزيد و آنان عبارت بودند از: ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد حنبل و مذهب فقهي آنان را رسميت داد. امروز سرتاسر دنياي تسنن مقلد دائمي اين چهار فقيه ميباشند. ابوحنيفه و مالك از شاگردان امام صادق(ع) بودند.

پي نوشتها:

1. علامه طباطبايي شيعه در اسلام، ص 4.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.