-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37985 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه اغلب رهبران ديني معتقد هستند كه بسياري از مراسم عزاداري كه به مناسبت شهادت امام حسين (ع) برگزار ميشود، بدعت است و مورد تأييد اسلام نيست، چرا مراجع محترم تقليد و رهبران مذهب شيعه در اين باره نظر قطعي ندادهاند، و محدوده خاصي را مشخص و اعلام نمينمايند؟

اگر چه در مراسم عزاداري عاشورا بدعت هايي وارد شده است، اما اين گونه نيست كه رهبران مذهبي در مقابل آنها بي اعتنا باشند.

در هر مورد كه علما و مراجع ديني تشخيص بدهند تحريف يا بدعت و خرافات هست و يا كار برخلاف شئون مذهب انجام ميگيرد، تذكر ميدهند و نظر خود را اعلام ميدارند، ليكن متأسفانه برخي گوش نميدهند.

رهبر معظم انقلاب و مراجع معظم تقليد اعلام كردهاند كه قمه زني درست نيست و به صلاح تشيع و اسلام نميباشد، ولي عدهاي باز قمه ميزنند! چند سال پيش دهه عاشورا در محلي بودم كه شنيدم در آن جا قمه ميزنند. شب عاشورا به همه مردم گفتم كه قمه زني درست نيست و جايز نميباشد، ولي صبح عاشورا ديدم قمه زنها كفن پوش در جلوي مسجد آماده قمه زني هستند، گفتم اگر قمه بزنيد، الان از روستاي شما ميروم، گفتند: خواستي برو، ما قمه خواهيم زد!

شهيد مطهري مينويسد: يادم هست در سال هايي كه در قم بوديم، در آن جا هم يك نمايشها و شبيههاي خيلي مزخرفي درميان مردم بوده سالهاي اول مرجعيت مرحوم آيت اله بروجردي (ره) بود كه قدرت فوقالعادهاي داشتند (چون تقريباً يگانه مرجع تقليد شيعيان بودند). قبل از محرم بود، به ايشان گفتند: وضع شبيه خواني ما اين جور است. دعوت كردند، تمام رؤساي هيئتها به منزل ايشان آمدند. از آنها پرسيدند: شما مقلد چه كسي هستيد؟ همه گفتند: ما مقلد شما هستيم، فرمودند: اگر مقلد من هستيد، فتواي من اين است كه اين شبيه هايي كه شما به اين شكل درميآوريد، حرام است. با كمال صراحت به آقا عرض كردند كه: آقا، ما در تمام سال مقلد شما هستيم الا اين سه چهار روز كه ابداً از شما تقليد نميكنيم. گفتند و رفتند و به حرف مرجع تقليدشان اعتنا نكردند.(1)

البته مواردي وجود دارد كه انجام ندادن آنها بهتر است، اما آثار و نتايج آن چندان نامطلوب نيست، مانند سلّه گرداندن.

در اين زمينهها برخورد صريح و قاطع، گاهي اوقات باعث دوري گزيدن عدهاي از مراسم عزاداري ميشود. در چنين مواردي با در نظر گرفتن مسئله اهم و مهم و يا دفع افسد به فاسد، بعضي از چيزهايي كه چندان مطلوب و خوب نيست، اجازه داده ميشود تا از كارهاي نامطلوب و خلاف جلوگيري شود يا بعضي آثار و نتايج خوب در آنها است كه بايد برآورده شود. اما علما و بزرگان هم در اين جهت به يك نحو عمل نكردهاند. عدهاي مانند شهيد مطهري با قاطعيت و صراحتاً، تحريفهاي عاشورا را بيان كرده است.

پي نوشتها:

1 - مرتضي مطهري، مجموعه آثار (حماسه حسيني) ج 17)، ص 334.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.