-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37987 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بنده تا حدود دو سال قبل نسبت به مسئله ولايت و رهبري خود را متعهد ميدانستم و از ان دفاع ميكردم، اما چند وقتي است كه نسبت به آن بي اعتنا و دچار ترديد شدهام. در اين زمينه مرا ياري كنيد.

اعتماد عملي نيازمند پشتوانه فكري است. اگر انسان در قلمرو مسائل نظري (در هر زمينهاي) توانايي لازم را نداشته باشد، هرگز در صحنه عمل موفّقيّتي نخواهد داشت و اگر دفاعي صورت گيرد، امري كوركورانه و مقطعي خواهد بود. تعصبات بي جا و بدون پشتوانه علمي كارساز نيست.

به عنوان شخصي متدين و انقلابي، خوب است در زمينههاي ديني و سياسي، از جمله ولايت فقيه، از طريق مطالعه و سؤال از افراد دانا، سطح اطلاعات خود را افزايش دهيد، تا بدان جاكه اين گونه مسائل، نزد خودتان كاملاً واضح و روشن باشد. آن وقت ميتوانيد با مخالفان و كساني كه شبههاي در ذهنشان وجود دارد، به شيوه صحيح، بحث كنيد و گفتگوي مفيدي داشته باشيد.

خدا ميفرمايد: ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن...؛ با حكمت و اندرز نيكو به سوي راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به طريقي كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن....(1)

مناظره با حكمت كه خداوند به آن توصيه ميكند، بدين معنا است كه بايد مناظره از دانش و آگاهي برخواسته باشد كه اين فهم از طريق دانش اندوزي حاصل ميشود. اصولاً ترديد در عقيده، از عدم آگاهي لازم بر ميخيزد.

بيان استدلالات و دلائل اصل ولايت فقيه در اين مقال نميگنجد، ولي به طور خلاصه اشاره ميكنيم:

در مورد ولايت فقيه دو دسته مسائل وجود دارد: يكسري مباحث كلي كه در مورد اثبات ولايت فقيه ميباشد. با صرف نظر از شخصي كه بر مسند ولايت فقيه قرار دارد، براي اطلاع از اين گونه مباحث ميتوانيد با رجوع به كتاب ولايت فقيه امام خميني(ره) هم چنين ولايت فقيه، ولايت فقه و فقاهت اثر آيت اللَّه جوادي آملي بر اطلاعات خود بيفزاييد. در مورد ولي فقيه حضرت آيت اللَّه خامنهاي بايد عرض شود كه اين بزرگوار از طريق قوانين پيش بيني شده در قانون اساسي و به وسيله آراي برگزيدگان مردم، يعني مجلس خبرگان رهبري، برگزيده شدهاند و مجلس خبرگان از انسانهاي فاضل و متّقي و فرهيختهاي تشكيل شده كه مجتهد ميباشند و با بحث و با در نظر گرفتن مسائل متعدد، حضرت آيت اللَّه خامنهاي را به رهبري برگزيدهاند. بحمداللَّه روز بروز شايستگيهاي ايشان، بر همگان هويدا ميگردد. و حضرت امام صلاحيت ايشان براي رهبري را تأييد نمودهاند.

پي نوشتها:

1. نحل (16) آيه 125.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.