-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38011 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بارها شاهد اين بودهايم كه اقليّتهاي مذهبي در ماه محرّم خيلي علاقه به امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل، و شهداي كربلا نشان ميدهند، و حاجتهاي زيادي هم گرفتهاند، و با دادن غذاي امام حسين(ع) به بيمارستان شفاي بيمار را ميگيرند. اينها چرا مسلمان نميشوند؟

تغيير دين و مذهب، مسئله سادهاي نيست كه بتوان در مورد آن به سادگي اظهار نظر نمود و عوامل متعدد و پيچيدهاي دارد. پي بردن به حقيقت دين و احساس نياز به آن براي انتخاب و قبول آنها تنها يكي از عوامل است.

اما علل عدم تغيير دين را ميتوان چندين عامل دانست:

ممكن است بعضي از افراد فكر كنند در يك عصر، ميشود دو يا سه دين بر حق وجود داشته باشد. از اين رو هم دين خود را حق ميدانند و هم دين ديگر مانند اسلام را.

هم چنين بسياري شايد فكر كنند كه دين و مذهب و اعمال و عبادات خاص يك مذهب مهم نيست، بلكه مهم آن است كه انسان اعتقاد به خدا داشته باشد و دلش پاك باشد و لازم نيست كه پيرو مذهب و دين خاصي باشد.

ممكن است بعضي در عين درك حقانيت اسلام، به خاطر تعصّب و اين كه نميتوانند از دين پدر و مادرشان سرباز زنند، اسلام را نپذيرند. در جمعي بوديم و صحبت از شيعه شدن يك نفر به ميان آمد. فوراً برادر شخص كه در مجلس حضور داشت گفت: بي خود كرده كه شيعه شده! چرا كه پدرم به ما وصيت كرده كه از مذهب تان دست نكشيد!

در ماجراي مباهله كه بين پيامبر اسلام(ص) و مسيحيان نجران در مدينه اتفاق افتاد و آنان حقانيت اسلام را ديدند و تن به مباهله ندادند، با اين همه ايمان نياوردند و جزيه را پذيرفتند.(1)

بعضي شايد به خاطر از دست ندادن موقعيت خانوادگي يا اجتماعي و همچنين منافع دنيوي يا چيزهايي كه به آنها عادت كردهاند، باعث شود كه نتوانند تغيير دين و مذهب دهند.

قرآن كريم علت عدم قبول حق از طرف مشركان و بت پرستان را تقليد كوركورانه آنان از نياكان دانسته و فرموده: هنگامي كه به آنان گفته شود از آن چه خدا نازل كرده است پيروي كنيد، ميگويند: ما از آن چه پدران خود را بر آن يافتيم پيروي مينماييم.(2)

پي نوشتها:

1. تفسير نمونه، ج 2، ص 438.

2. بقره(2) آيه 168.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.