-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38014 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دليل اين كه امام حسين(ع) با يزيد بيعت نكرد چيست؟

اگر كسي مقداري از تاريخ زندگاني يزيد را بخواند، درمييابد كه او جواني عياش، آلوده به گناه و شرابخوار بود. اعتقادي به اصول اسلامي و مقررات آن نداشت، بلكه كارهاي او زمينه انهدام و محو كامل اسلام را فراهم كرد. بسياري از همعصران وي، نيز بسياري از مورخان زبان به دشنام و لعن يزيد باز كرده و او را ملعون و فاسق دانستهاند. مسعودي از اهل سنت مينويسد: ظلم و ستم يزيد و كارگزاران او همهجا را در برگرفته بود و فسق و گناهانش علني گشت. او علناً شراب مينوشيد و مانند فرعون عمل ميكرد، بلكه فرعون براي امت خود عادلتر و با انصاف تر بود.(1)

زياد بن ابيه كه از دوستان معاويه بود، به وي خبر داد: يزيد به درد خلافت نميخورد، چون با سگها و بوزينهها بازي ميكند و لباسهاي رنگارنگ ميپوشد و به نوشيدن خمر معتاد است و با آلات موسيقي روز را به پايان ميرساند، پس چگونه ميتوان مردم را به بيعت با چنين كسي دعوت كرد؟!(2)

امام حسين(ع) كه خوب از ماهيت يزيد با خبر بود، نميتوانست با وي بيعت كند، چون بيعت امام با يزيد مساوي بود با تخريب اسلام و نابودي ارزشهاي ديني كه جدّ و پدرش و مؤمنان و مجاهدان براي آنها بسيار زحمت كشيده بودند. بيعت امام با يزيد مساوي بود با تسليم نمودن اسلام و انسانيت در برابر كفر يزيد و بيدادگري و ظلم او. بيعت نمودن و حتي صلح امام با يزيد، تمامي زحمات پيغمبر و اساس اسلام را به خطر ميانداخت. حضرت فرمود: فعلي الاسلام السلام اذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد؛ ديگر بايد فاتحه اسلام را خواند اگر اسلام حاكمي مانند يزيد داشته باشد. عوامل بسيار ديگري نيز دخالت داشت، مانند موروثي شدن خلافت كه عهد الهي است؛ لزوم اطاعت از حاكمان هرگونه كه باشند؛ از بين رفتن امر به معروف و نهي از منكر با از بين رفتن اساس اسلام، همه اين موارد و موارد بسيار ديگر پيش ميآمد.

امام(ع) تصميم گرفت با قيام خود كاري كند كه نه تنها يزيد بلكه فرهنگ يزيدي را نابود كند.

او درعاشورا درسي به انسانها آموخت كه هنوز براي ايستادگي در برابر ظالمان و تجاوزگران آموزندهاست.

پينوشتها:

1 - شهيد هاشمي نژاد، درسي كه حسين به انسانها آموخت، ص 149، به نقل از مروجالذهب، ج 2، ص 68.

2 - همان، ص 152، به نقل از تاريخ يعقوبي، ج 2.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.