-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38015 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا رنگ سياه پوشيدن مكروه است؟ احساس مي كنم لباس سياه به تن من زيبنده است و دوست دارم هميشه سياهپوش باشم.

علّت كراهت پوشيدن لباس سياه شايد چند چيز باشد:

1- رنگ سياه رنگي غير شاد است و باعث ملالت و كدورت (گرفتگي انسان) و غم براي بيننده و براي شخصي كه پوشيده است مي شود. از اين رو اين لباس را در عزاها مي پوشند و ماتم خانهها را سياه پوش ميكنند. نيز در مواردي كه شخص نميخواهد ديگران را به خود جلب كند، لباس مشكي مي پوشد، مانند بانوان محجبه كه چادر مشكي مي پوشند تا ديگران و نامحرمان به طرف آنان جلب نشوند. اما لباس سفيد، سبب شادابي و شاد بودن انسان و جامعه مي شود و در آموزههاي ديني تأكيد شده است كه از لباس سفيد استفاده شود و همچنين از رنگهاي شاد ديگر.

2- اسلام به نظافت و پاكيزگي بسيار اهميّت مي دهد تا جايي كه نظافت را جزء ايمان محسوب كرده است (النظافة من الايمان). چركي بودن لباس سفيد زودتر و بهتر نمايان مي شود و باعث مي گردد انسان زودتر آن را بشويد و تميز كنيد.

اگر لباس سياه باشد، كثيف بودن آن ديرتر نمايان ميشود، در نتيجه رعايت نظافت نمي شود. امام صادق(ع) از قول پيامبر اكرم(ص) نقل كرده: لباس سفيد بپوشيد كه بهتر و پاكيزهتر است.(1)

بنابراين چون اسلام به شادابي روح و روان و به نظافت و پاكيزگي اهميّت مي دهد و اين دو مسئله نقش بسيار مفيدي در زندگي سالم دارد، از اسبابي كه باعث كدورت و افسردگي و عدم رعايت نظافت مي شود، مذمت شده است.

نكته ديگر آن است كه رنگ سفيد مبرّا از مواد سمي چون ارسنيك، كرمات، سرب و انيلين مي باشد كه هر كدام ممكن است ايجاد آلرژي يا مسموميت يا هر دو نمايند.(2)

پي نوشتها:

1. وسائل الشيعه، ج 3، ص 41.

2. دكتر پاك نژاد، اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، ج 18، ص 152.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.