-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38018 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا زماني كه وارد كربلا ميشويم، اول بايد قبر ابي عبدالله الحسين را زيارت نموده و سپس قبر حضرت ابوالفضل(ع) را زيارت كنيم؟

براي مطلبي كه ذكر شده، سند و روايت معتبري وجود ندارد و آنچه توسط مردم و شيعيان انجام ميشود، مربوط به رسوم و آدابي است كه خود تعيين كردهاند.

اين گونه نيست كه حتماً بايد اين امر انجام شود. در عين حال آن گونه كه شنيده شده، برخي از شيعيان عراق اعتقاد دارند ابتدا بايد قبر حضرت ابوالفضل را زيارت نموده و با اجازه گرفتن از او (كه علمدار سپاه حسين(ع) بوده) به زيارت امام رفت، آن گونه كه براي ديدار يك انسان بزرگ ابتدا از معاونان يا فرماندهان او اجازه گرفته و سپس به ديدار و زيارت آن بزرگ نائل ميشويم. اين اعتقاد ريشه ديني نداشته و به آداب و رسوم مردم مربوط ميشود. شروع زيارت با امام حسين طبق آداب و رسوم شيعيان است و البته منطقي به نظر ميرسد چون امام پيشوا بوده و حضرت عباس(ع) در ركاب او و فرمانده سپاه ايشان، هم چنين برادر كوچكتر بود، پس بايد ابتدا امام را (كه عظمت بيشتري از حضرت عباس (ع) دارد) زيارت نموده و سپس به زيارت ابوالفضل(ع) رفت، بنابراين ابتدا به زيارت امام حسين، هم به جهت بزرگي و عظمت بيشتر او و هم به جهت مقام امامت درست تر ميباشد. در كتابهاي دعا و زيارات، ابتدا زيارت امام حسين(ع) نقل شده و سپس زيارت برادرش عباس(ع) و ساير شهداي كربلا. اين مسئله نيز ميتواند مبنا براي شروع نمودن به زيارت امام حسين(ع) و سپس زيارت حضرت عباس(ع) باشد.

در عين حال آغاز نمودن به زيارت هر كدام اشكال ندارد، به خصوص آن كه هنگام ورود، هر كدام كه مقدّمتر بوده، ابتدا او را زيارت نموده و سپس به زيارت ديگري بايد رفت.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.