-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38047 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا قبر حضرت زهراس مخفي است؟

حضرت زهراس كه بعد از رحلت پيامبر گرامي اسلام(ص) با مصايب و ناملايمات بسياري از سوي حكومت مواجه شد، نوعي مبارزه منفي با آنان را آغاز نمود و با تمامي توان كوشيد كه انحراف سياسي را به رسميت نشناسد و اين پيام را هم به گوش آيندگان برساند. او كه به فرموده خداوند معصوم است. و به فرموده پيامبر(ص) خشم و{P . احزاب (33)، آيه 33.

غضبش، خشم و غضب خداوندي است. و گفترار و رفتارش براي ديگران اسوه است، با قهر سياسي (با ابوبكر و{P . شيخ صدوق، علل الشرايع، ج 1، ص 220.

عمر) پيام نارضايتي خويش را به گوش مردم ميرساند. حضرت زهراس وصيت نمود كه در تشييع جنازهاش جز چند تن از خويشان، ديگران شركت نكنند، و او را شبانه دفن نمايند. حكومت هم تلاش كرد كه وانمودكند دختر پيامبر با آنان قهر نكرده است. امام علي(ع) هم به وصيت حضرت فاطمه عمل كرد، و قبرش را مخفي كرد و در قبرستان بقيع هفت يا به قولي چهار قبر ساخت تا قبر حضرت زهرا مشخص نشود. و در واكنش برخي مبني بر نبش قبر حضرت با شدت تمام مقاومت نمود. در هر حال هم از سوي حضرت زهراس و هم از سوي امام علي(ع) و فرزندانش تلاش{P . همان، ص 223.

بسياري شد تا قبر آن بانوي بزرگ مخفي بماند، برخي ممكن است مخفي بودن قبر حضرت زهراس را با مخفي بودن قبر امام علي(ع) تشبيه كنند و بگويند: علت اين كار خوف از نبش قبر از سوي دشمنان باشد، اين سخن قابل قبول نيست چون مسلمانان در هر حزب و دسته سياسي كه باشند براي رعايت ظاهر هم كه بوده باشد، به دختر پيامبر احترام ميگذاشتند، وانگهي از زمان امام صادق(ع) به بعد قبر امام علي(ع) توسط اهل بيت به مردم معرفي شد، چرا اين كار را درباره قبر حضرت زهراس نكردند؟ طبيعي است كه اين مخفي نگه داشتن قبر حضرت زهراس يك پيام سياسي دارد و آن نشان دادن مظلوميت آن حضرت و عدم رضايتش از حكومت آن زمان است.

{P . براي اطلاع بيشتر، ر. ك: سيد جعفر شهيدي، زندگاني حضرت فاطمهس، ص 163 - 165.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.