-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38050 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

در خصوص دوران كودكي ، نوجواني، تعليم و تربيت، و در كنار پيامبر بودن علي(ع) و هم چنين دربارة علل سكوت آن حضرت توضيح دهيد؟

در جواب سؤال بعدي عرض خواهد شد: كساني از يهود و نصارا و مجوس كه در جنگ اسير مي شوند يا املاك و آبادي آنان تحت تصرف مسلمانان در مي آيد، به تشخيص حاكم اسلامي ميتوانند در كشور اسلامي به راحتي زندگي كنند و تحت الحمايه و در ذمّة مسلمانان باشند. در اين صورت بايد جزيه يا ماليات يا سرانه بپردازند، مانند مسلمانان ك بايد زكات و خمس بپردازند.

اما چون آنان مسلمان نيستند، بايد فرقي بين آن ها و مسلمانان باشد.

از اين جهت بايد طوري با آنان برخورد شود كه احساس آقايي و شخصيت نكنند، تا كم كم دست از دين و آيين خود كه باطل است، بردارند.

قرآن مي فرمايد: با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان نمي آورند و چيزهايي را كه خدا و پيامبرش حرام كرده اندك بر خود حرام نمي كنند و دين حق را نمي پذيرند، جنگ كنيد تا آن گاه كه به دست خود در عين مذلّت جزيه بدهند.(1)

علامة طباطبايي در توضيح اين آيه مفصلاً بحث كرده ، از جمله فرموده است: غرض از قتال با كفّار اين است كه دين حقّ و سن عدل و كلمة تقوا بر دين باطل و روش ها ناپسند و خرافي غالب و پيروز شود و كلمة الله با لا و كلمة باطل زير قرار بگيرد. امّا گرفتن جزيه از اينان به خاطر اين است كه در راه ادارة آنان خرج كنيم و كلمة صاغرون به اين اشاره دارد كه آنان احساس نكنند مي توانند علناً شراب بنوشند و فساد بكنند و گوشت خوك بخورند و مال حرام و ربا بخورند. گرفتن جزيه از آنان با حالت ذلت و خواري و سرافكندگي، جلوي غرور و تكبر و احساس سربلندي آنان را مي گيرد و اين كار لازم است، چون اگر نسبت به آنان لطف و مرحمت شود، دست به اقداماتي مي زنند و به ارزش هاي اسلامي و احكام الهي بي حرمتي مي كنند.(2)

1.توبه (9) آيه 29.

2.تفسير الميزان، ج 10، ص 242.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.