-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38051 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

كلمة شيعه به چه معنا است؟ جملههاي به جهان خُرسند گشتن ناداني است يا بدگويي از مردم بدترين بهتان است يعني چه؟

شيعه در لغت به معناي پيرو و تابع است.[10] اصطلاحاً به پيروان خاندان عصمت و طهارت شيعه ميگويند. اصطلاح شيعة علي يا شيعة اهل بيت در[11] سخنان پيامبر (ص) بسيار ديده ميشود .

در حديث ام سلمه از رسول خدا (ص) آمده است: شيعهْْ علي هم الفائزون يوم القيامه؛ پيروان علي تنها كساني اند كه در روز قيامت اهل نجاتند .

جابربن عبدالله انصاري ميگويد: نزد رسول خدا (ص) بودم كه علي (ع) از دور نمايان شد . پيغمبر فرمود: سوگند به آن كه جانم به دست او است! اين شخص و شيعيانش در قيامت رستگار خواهند بود.4[12]

ابن عباس ميگويد: موقعي كه آيه انّ الذين آمنوا و عملواالصالحات اولئك هم خيرالبريّه نازل شد، پيغمبر (ص) به علي (ع) فرمود: مصداق اين آيه تو و شيعيانت ميباشيد كه در قيامت خشنود خواهيد بود و خدا هم از شما راضي است.[13]

امام كاظم (ع) فرمود: چنين نيست هر كه ادعاي بستگي به ما نمود، مؤمن باشد، بلكه اينگونه افراد تنها ماية انس مؤمنان اند.[14]

جملة به جهان خرسند گشتن ناداني است حجت و برهاني ندارد. بديهي است اشخاصي كه از سر ناگواري ها ، سختي ها و مصيبتها سخني گفته اند، نمي توان از نظر عقلي دليلي بر آن اقامه كرد. البته اين سخن بي جانيست و به يك معنا درست است و آن اين كه از ديدگاه يك نفر عارف كه دنيا را صل نميداند و به معنويت و توجه به خدا بيشتر اهميت مي دهد، از ديدگاه او توجه زياد به دنيا، ناداني و بي خردي است.

امّا جملة بدگويي از مردم بدترين بهتان استحاكي از حقيقتي است. تهمت زدن به افراد بي گناه و بدگويي از آنان از گناهان بزرگ است. بهتان به معناي تهمت زدن به بي گناه است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.