-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38086 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا قبر حضرت فاطمه(س) مخفي است؟

متأسفانه تاريخ اسلام شاهد برخي از حوادث ناگواري است كه شديدا تاريخ اسلام را آسيبپذير نموده است. يكي از اين آسيبها ناديده گرفتن سفارش پيامبر(ص) درباره خاندان او، به ويژه امام علي(ع) و فاطمه زهرا(س) است. پيامبر اسلام(ص) بارها فضايل علي(ع) را بيان كرده(1) و رهبري او را در جريان غدير مطرح نمود(2) درباره فاطمه زهرا(س) فرمود: فاطمه بضعة مني و أنا منها من آذاها فقد آذاني و من آذاني فقد آذي اللَّه و من آذاها بعد موتي فكان كمن آذاها في حياتي.(3)

متأسفانه بعد از رحلت پيامبر(ص) علي(ع) از صحنه سياست كنار گذاشته شد و حرمت و قداست فاطمه زهرا(س) ناديده گرفته شد وحتي فدك كه حق مسلم حضرت زهرا(س) بود را گرفتند. البته برخي از مسلمانان به دفاع از حق علي(ع) پرداختند كه فاطمه زهرا(س) پرچمدار دفاع از ولايت علي(ع) بود. او با اتخاذ راه كارهاي منطقي و معقول در قبال خلفا (ابابكر و عمر) به دفاع از ولايت پرداخته و مبارزه سياسي عليه آنان را آغاز نمود. مبارزه سياسي فاطمه زهرا(س) در شكلهاي مختلف ظهور نمود، از جمله: آن حضرت وصيت نمود كه ابابكر و عمر در تشييع جنازه و نماز او شركت نكنند. ابن شهرآشوب نوشته است كه ابابكر و عمر بر علي(ع) خرده گرفتند كه چرا اجازه ندادند كه آنان بر دختر پيامبر نماز بخوانند؟! وي سوگند خورد كه فاطمه چنين وصيت كرده بود.(4)

فاطمه زهرا(س) وصيت نمود كه قبر اونيز مخفي باشد.

واقعيت آن است كه دقيقا نميتوان گفت: همه علل مخفي بودن قبر حضرت زهرا(س) چيست. شايد علت مخفي بودن قبر احساس خطر براي بيحرمتي به ساحت مقدس فاطمه زهرا(س)باشد، كه اين احتمال نيز بعيد نيست؛ زيرا آناني كه خانه زهرا(س) را آتش زدند، شايد به قبل آن حضرت نيز بي احترامي ميكردند.

شايد يكي از علل مخفي بودن قبر فاطمه زهرا(س)وصيت خود آن حضرت باشد، گر چه علت خاصي نداشته باشد و بايد طبق وصيت آن حضرت عمل ميشد. به نظر ميرسد علت عمده مخفي بودن قبر فاطمه زهرا(س) مبارزه سياسي حضرت عليه خلفاي هم عصر خود بوده است. حضرت زهرا(س) وصيت نمود، تا به خلفا و همه مردم عصر خود فهماند كه حق امام متقيان ضايع شده و پيامدهاي آن دامنگير همگان خوهد شد. او خطاب به زنان مهاجر و انصار فرمود:

به خداي دنياي شما را دوست نميدارم و از مردان شما بيزارم. درون و برونشان را آزمودم و از آن چه كردند ناخشنودم! چون تيغ زنگار خورده نابرا، و گاه پيش روي واپس گرا، و خداوندان انديشههاي تيره و نارسايند. خشم خدا را به خود خريدند و در آتش دوزخ جاويدند.

ناچار كار را بدآنها واگذار، و ننگ و عدالت كشي را برايشان بار كردم. نفرين بر اين مكاران و دور بوند از رحمت حق اين ستمكاران، واي بر آنان چرا نگذاشتند حق در مركز خود قرار يابد؟ و خلافت بر پايههاي نبوت استوار ماند؟ آن جا كه فرود آمد، نگاه جبرئيل امين است و بر عهده علي كه عالم به امور دنيا و دين است. به يقين كاري كه كردند خسراني مبين است، به خدا علي را نه پسنديدند، چون سوزش تيغ او را چشيدند و پايداري او را ديدند. ديدند كه چگونه بر آنان ميتازد و با دشمنان خدا ميسازد. به خدا سوگند، اگر پاي در ميان مينهادند، و علي را بر كاري كه پيغمبر به عهده او نهاد ميگذاردند، آسان آسان ايشان را به راه راست ميبرد. و حق هر يك را بدو ميسپرد، چنان كه كسي زياني نبيند و هر كس ميوه آنچه را كشته است بچيند.

تشنگان عدالت از چشمه معدلت او سيير و زبونان در پناه صولت او دلير ميگشتند. اگر چنين ميكردند درهاي رحمت از زمينو آسمان بروي آنان ميگشود اما نكردند و به زودي خدا به كيفر آنچه كردند، آنان را عذاب خواهد فرمود.

بياييد! و بشنويد! شگفتا! روزگار چه بوالعجبها در پس پرده دار و چه بازيچهها يكي از پس ديگري برون ميآرد. راستي مردان شما چرا چنين كردند؟ چه عذري آوردند؟ دوست نماياني غدار، در حق دوستان، ستمكار سرانجام به كيفر ستمكاري خويش گرفتار، سر را گذاشته، به دم چسبيدند. پي عامي رفتند و از عالم نپرسيدند. نفرين بر مردمي نادان كه تبهكارند و تبه كاري خود را نيكو ميپندارند.

واي بر آنان. آيا آن كه مردم را به راه راست ميخواند، سزاوار پيروي است، يا آن كه خود، راه را نميداند؟ در اين باره چگونه داوري ميكنيد؟ به خدايتان سوگند، آن چه نبايد بكنند كردند. نواها ساز و فتنهها آغاز شد. حال لختي بپايند! تإ؛ّّه به خود آيند، و ببيند چه آشوبي خيزد و چه خونها بريزد! شهد زندگي در كامها شرنگ و جهان پهناور بر همگان تنگ گردد. آن روز زيانكاران را باد در دست است و آيندگان به گناه رفتگان گرفتاري و پاي بست. اكنون آماده باشيد! كه گرد بلا انگيخته شد و تيغ خشم خدا از نيام انتقام آهيخته. شما را نگذارد تا دمار از روزگارتان برارد، آناه دريغ سودي ندارد. جمع شما را بپراكند و بيخ و بنتان را بركند. دريغا كه ديده حقيقت بين نداريد. بر ما همتاواني نيست كه داشتن حق را ناخوش ميداريد.(5)

دكتر جعفر شهيدي مينويسد: به هر حال پنهان داشتن قبر دختر پيغمبر ناخشنود بودن او را از كساني چند نشان ميدهد و پيدا است كه ميخواسته است با اين كار آن را ناخشنودي را آشكار سازد.(6)

پي نوشتها:

1 - بحار الانوار، ج 4، ص 203؛ جامع الاحاديث الشيعه؛ ج 11، ص 24؛ البداية و النهاية، ج 1 - 7، ص 239؛ تاريخ دمشق، ج 2، ص 159؛ مناقب خوارزمي، ص 69.

2 - الغدير، ج 1، ص 11؛ تفسير الفتوح رازي، ج 2، ص 187؛ اعيان الشيعه، ج 1، 422.

3 - علل الشرايع، ج 1 - 2، ص 221 - 222؛ بحار الانوار، ج 43، ص 170.

4 - مناقب، ج 1، ص 504.

5 - جعفر شهيدي، زندگاني فاطمه زهرا، ص 150 - 153.

6 - زندگاني فاطمه زهرا، ص 165.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.