-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38089 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

لقب دوازده امام معصوم(ع) رانام ببريد.

القاب و كنيههاي حضرت علي(ع) عبارتند از: ابوالحسن، ابوالحسين، ابوالحسنين، ابوتراب، مرتضي، اميرالمؤمنين، الانزع البطين، سيد الاوصيا، باب مدينه العلم، حيد، وصي رسول اللَّه، اخو رسول اللَّه، سيف اللَّه، اسداللَّه، يعسوب الدين، يعسوب المؤمنين و قائد الغر المحجلين.(1)

القاب و كنيههاي حضرت امام حسن مجتبي(ع) عبارتند از: ابومحمد، مجتبي، سبط، سيد، امين، حجت، بر، نقي، زكي و زاهد.(2)

القاب و كنيههاي حضرت امام حسين(ع) عبارتند از: ابا عبداللَّه، سيد الشهداء، ابوالائمه، ابوالمساكين و شهيد.(3)

لقبها و كنيههاي امام سجاد(ع) عبارتند از: سجاد، زين العابدين، سيد الساجدين، ابوالحسن، زكي، امين، ذوالثفنات، ابومحمد.(4)

لقبها و كنيههاي امام باقر(ع) عبارتند از: باقر وابوجعفر.(5)

لقبها و كنيههاي امام صادق(ع): صادق، صابر، فاضل، طاهر، ابوعبداللَّه.(6)

امام كاظم(ع): ابالحسن، ابوابراهيم، كاظم، صابر، صالح و امين.(7)

امام رضا(ع): ابوالحسن، رضا، صابر، فاضل، رضي، قرة اعين المؤمنين، غيظ الملحدين، ثامن الائمه و غريب الغرباء.(8)

امام محمد تقي(ع): ابوجعفر، تقي، جواد، مختار، منتخب، مرتضي، قانع، عالم.(9)

امام علي النقي(ع): ابوالحسن، نقي، هادي، نجيب، مرتضي، عالم، فقيه، ناصح، امين، مؤتمن، طيب، متوكل، عسكري و ابن الرضا.(10)

امام حسن عسكري(ع): ابومحمد، عسكري، زكي، ابن الرضا.(11)

امام زمان(ع): بقيه اللَّه، حجت، خلف يا خلف صالح،، شريد، غريم، قائم، مهدي، منتظر، ماء معين، صاحب الزمان و ابوالقاسم.(12)

البته اينها لقبها و كنيههاي معروفتر و مشهورتر آن بزرگواران بوده است.

پي نوشتها:

1 - بحار الانوار، ج 35، ص 45 - 67.

2 - منتهي الامال، ص 219.

3 - ستارگان درخشان ،ج 5، ص 35 و منتهي الامال.

4 - همان.

5 - همان.

6 - همان.

7 - همان.

8 - منتهي الامال، مهدي موعود.

9 - همان.

10 - همان.

11 - همان.

12 - همان.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.