-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38117 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا حضرت علي(ع) توانستند عدل به تمام معنا را در زمان حكومت خويش بر پا كنند؟

حكومت بر مردم به قسط و عدل و پياده كردن عدالت اسلامي شرايطي دارد كه تا تمامي آنان محقق نشود، نميتوان به هدف اصلي كه اجراي عدالت در تمامي زمينهها است، دست يافت.

از جمله شرايط، حاكم اسلامي است. اگر حاكم اسلامي فردي با تقوا و عادل باشد، زمينه رشد تقوا و عدالت را در جامعه فراهم ميكند. شكي نيست كه علي(ع)مصداق كامل عدالت بود و سعي و تلاش او بر اين اساس بود كه بتواند عدالت را در جامعه فراهم سازد. حضرت فرمود: به خدا سوگند! خدايي كه دانه را شكافته و انسان را آفريد، اگر نه اين بود كه جمعيت بسياري گرداگردم به ياري ام قيام كردهاند و از اين جهت حجت تمام شده است و اگر نبود عهد و پيماني كه خداوند از عما و دانشمندان گرفته كه در برابر شكم خوارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند، من مهار شتر خلافت را رها ميساختم و از آن صرف نظر ميكردم.(1)

از اين كلام استفاده ميشود كه هدف امام از پذيرش حكومت، اجراي عدالت است.

از ديگر شرايط اجراي كامل عدالت، وجود كارگزاران و عاملان پاك و با تقوا است. بديهي است اگر حاكمي همچون علي(ع) باشد، ولي نيروهاي كارگزار پاك و با تقوا نداشته باشد، به تنهايي نميتواند به اهداف عالي خود برسد.

هدف امام(ع) اجراي كامل عدالت در تمامي زمينهها و در تمامي مناطق اسلامي بود، ولي به سبب نداشتن ياراني كارآمد و پاك، نتوانست به تمامي اهداف خود برسد.

پي نوشتها:

1 - نهج البلاغه، خطبه 3.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.