-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38118 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه حضرت علي(ع) از تمام حوادث آينده مطلع بودند، چرا عدهاي از كارگزاران او خلافكار بودند و گاهي خطا ميكردند و يا از بيت المال سوء استفاده ميكردند؟

به عقيده شيعه، امام بايد تمام احكام و قوانين دين را كه براي سعادت دنيوي و اخروي مردم ضرورت دارد، بداند و به اخلاق نيك و صفات زشت عالم باشد. عقايد صحيح و درست را بداند و عقدههاي باطل و بي اساس را بشناسد. به طور كلي بايد آن چه را كه دانستن آن براي ارشاد و هدايت انسانها و اداره امور دنيوي و اخري آنان لازم است، بداند و از جميع قوانين و احكامي كه از جانب خدا نازل شده با اطلاع باشد و از روح و حقيقت احكام مطلع باشد.

در اين باره رواياتي نقل ميكنيم:

1 - علي(ع) درباره امامان فرمود: مطالب گران سنگ و ارزشمند قرآن نزد اهل بيت است. آنان گنجهاي علوم خدايي هستند. اگر لب به سخن بگشايند، راست ميگويند و اگر سكوت كنند، نبايد بر آنان سبقت گرفت.(1)

2 - باز حضرت فرمود: اهل بيت پيامبر(ص) زنده كننده دانش واز بين برنده جهل هستند. بردباري ايشان از علمشان خبر ميدهند، ظاهرشان از باطنشان حكايت دارد. سكوتشان بر استواري منطقشان دلالت ميكند. با حق مخالفت نميكنند و در آن اختلاف ندارند.(2)

3 - امام صادق(ع) فرمود: خدا هميشه در زمين حجتي دارد كه حلال و حرام را بداند و مردم را به سوي راه خدإ؛ ّّأ دعوت كند.(3)

4 - امام حسن(ع) فرمود: امامان همه از ما خواهند بود و خلافت براي غير ما سزاوار نيست. خدايا ما را در كتاب و سنت اهل خلافت قرار داد. علم در بين ما است و اهل علم ما هستيم. تمام علم نزد ما جمع است، حتي مقدار ديه يك خدشه را ميدانيم.(4)

5 - علي(ع) ميفرمود: در قرآن آيهاي نيست جز اين كه ميدانم درباره چه كسي و در كجا نازل شده است. در سينهام علوم فرواني است. و فرمود: در سينهام علومي پنهان است كه اگر براي شما آشكار سازم، همانند ريسماني كه در چاه عميق حركت ميكند، مضطرب خواهيد شد.(5)

نتيجه اين مقداري از علوم ائمه به جهت آگاهي كامل از قرآن است. آنان از اسرار و رموز قرآن اطلاع كامل دارند و مقداري از علوم آنان از الهامات الهي است. وسعت ديد و آگاهي آنان بسيار فراتر از انسانهاي ديگر است و ميتوانند به خوبي آينده و گذشته را ببيند و به ما انسانها گزارش دهند.

اين مطلب رانيز بايد متذكر شويم كه پيامبر(ص) و امامان(ع)مانند ساير مردم زندگي ميكردند. در اعمال و معاملات و معاشرتشان درست مانند يك بشر عادي بودند، با چشم ميديدند، با گوش ميشنيدند، به وسيله حواس به اشياي خارج از ذهن و علم پيدا ميكردند و طبق همين مدركات عمل مينمودند و بر اساس ظواهر و به وسيله شاهد و گواه داوري ميكردند، در امور اجتماعي با مردم مشورت ميكردند و براي معالجه به پزشك مراجعه مينمودند. در كارهاي فني و تعيين قيمتها به اهل خبره و كارشناس مراجعه ميكردند. تا آن جا كه از احوال پيامبران و امامان(ع) اطلاع داريم، در زندگي معمولي مانند ساير مردم بودند و از علم غيب استفاده نميكردند. اطلاعات غيبي آنان در مواردي بود كه ميخواستند امامت و مقام الهي خود را به مردم نشان بدهند و حجت را بر مردم تمام كنند و در ساير موارد مانند بقيه مردم عمل ميكردند.

مصائب وحوادثي كه برايشان اتفاق ميافتاد، همه بر اين اساس بوده، مثلا جنگ احد با شكست مواجه شد. علي(ع) در مسجد كوفه به دست ابن ملجم ضربت خورد، امام حسين(ع) در كربلا كشته شد، احيانا كارگزاران آنان بد از آب در ميآمدند. اينها همه به جهت اين بود كه زندگي عادي و معمولي آنان درست مانند زندگي ساير افراد بود و بنا نبود در زنگاني خويش از جهان غيب استفاده نمايند و اعمال و رفتار عادي شان را بر اطلاعات غيبي استوار نميساختند.

پي نوشتها:

1 - ابراهيم اميني، بررسي مسائل كليامات و ص 235، به نقل از نهج البلاغه، خطبه 150.

2 - همان، به نقل از نهج البلاغه، خطبه 143.

3 - همان، ص 236، به نقل از كافي، ج 1، ص 178.

4 - همان، ص 246.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.