-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38123 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

زندگي ام كلثوم دختر علي(ع) را بنويسيد.

زندگاني ام كلثوم در كتاب هاي تاريخي به روشني تبيين نشده است،بلكه در هاله اي از ابهام قرار دارد. آيا به جز حضرت زينب، امام علي(ع) دختري به نام ام كلثوم داشت كه مادرش حضرت زهرا(س) بود؟ آيا ام كلثوم نام دختر امام علي(ع) است يا كنيه اش؟ آيا او با عمر خليفة دوم ازدواج كرد؟ اين ها پرسش هايي است كه نمي توان در كتاب هاي تاريخي برايش پاسخ روشن و قطعي پيدا كرد.

برخي نوشته اند: امام علي(ع) سه دختر به نام يا كنية ام كلثوم داشت كه بدين شرح است:

1ـ ام كلثوم كه به عقد مسلم بن عقيل در آمد.

2ـ ام كلثوم كه به عقد عبدالله اصغر بن عقيل در آمد.

3ـ ام كلثوم كه همسر خليفة دوم شد.[4]

دكتر سيد جعفر شهيدي در اين باره مي نويسد كه بين مورخان در اين كه ام كلثوم دومين دختر امام علي(ع) و مادرش حضرت فاطمة زهرا(س) بود، اختلافي وجود ندارد، ليكن در اين اختلاف است كه ام كلثوم نامش بود يا كنيه اش. بيشتر تاريخ نويسان نام او را ام كلثوم نوشته اند. وي در سال هشتم هجري ولادي يافت و در سال هفدهم به عقد عمر بن خطاب در آمد. بعد از آن كه عمر كشته شد، عون بن جعفر بن ابي طالب را به شوهري پذيرفت، پس از درگذشت عون، با محمد بن جعفر ازدواج كرد.

ام كلثوم از عمر پسري به نام زيد داشت.[5]

وي از عمر دختري به دنيا آورد به نام رقيه.[6]وي بعد از مرگ محمد بن جعفر با برادرش عبدالله بن جعفر ازدواج نمود.[7] ام كلثوم و پسرش زيد در يك حادثه جان باختند.[8] برخي از اين گزارش ها با يكديگر متضاد است و نمي توان نظر قطعي داد.

در مورد ازدواج وي با عمر برخي ترديد كردند و برخي پذيرفتند، برخي از بزرگان شيعه همانند سيد مرتضي نوشته اند كه اين ازدواج اكراهي بود.[9]

[4] سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ص 334 ـ338 .

[5] سيد جعفر شهيدي، زندگاني حضرت فاطمه(س)، ص 263 و 264.

[6] سيد محسن امين، همان ، ص 337.

[7] همان، ص 337.

[8] همان.

[9] همان، ص 338.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.