-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38127 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ميان امامان خود تبعيض قائليم كه براي امام حسين(ع) چندين روز عزاداري ميكنيم، ولي براي امامان ديگر اين كار را نميكنيم؟

امام معصوم(ع) به عاليترين مقامي كه يك بشر ممكن است برسد رسيدهاند و در پيش خداوند از مقام بلند و رفيع برخوردارند.

آنان هيچ گونه نيازي به ما ندارند. اين ما هستيم كه محتاج سفره آنانيم و بايد دامن شان را بگيريم تا به سعادت نايل آييم.

حضرات ائمه اطهار(ع) نيازي به عزاداري ما ندارند، بلكه ما برپايي مراسم عزاداري و سوگواري ثواب ميبريم و نسبت به ستمگران تاريخ اعلام برائت ميكنيم.

در برگزاري مراسم عزاداري مانند ساير مسايل اسلامي تابع دستورهاي رهبران الهي خود هستيم. بدين خاطر شيعه به عزاداري امام حسين(ع) اهميت بيشتري ميدهد، چرا كه دستور پيامبر(ص) و امامان(ع) است.

اين بزرگواران براي امام حسين(ع) گريه و مراسم سوگواري برقرار نموده و به شيعيان دستور دادهاند براي امام حسين(ع) عزاداري و گريه كنند.

وضع دوران امام باقر(ع) به گونهاي بود كه جلسات عزا بسيار دشوار برگزار ميشد. با اين همه حضرت درباره عاشورا فرمود: عاشورا براي امام حسين(ع) مجلس عزا بر پا نموده و بر مصايب آن حضرت همراه با خانواده بگرييد و جزع خود را ابراز كنيد، و هنگام ديدار با يكديگر همديگر را تعزيت دهيد. هر كس اين كار را بكند، براي او نزد خداوند ثواب دو هزار حج و عمره و جهاد در ركاب رسول خدا(ص) و امان را ضمانت ميكنم.(1) بدون ترديد ائمه اطهار(ع) در اين دستورها اهداف مهمي را در نظر داشتهاند كه از مهمترين آن مبارزه با ستمگران بنياميه و بني عباس و طاغوتيان بعدي است، و اين در عزاي حسيني بيشتر متبلور است. در حقيقت برقراري عزا بر اهل بيت به ويژه حضرت سيدالشهدا يك جها مقدس است. از اين رو همه مسلمانان و پيروان خود را به شركت در اين جهان ترغيب فرمودهاند.

اقامه عزاي حسيني به صورت گريه، برپايي مجالس ذكر، سرودن مرثيه، گرياندن، نوحه خواني و احياي خط ائمه(ع) و تبين مظلوميت آنان است. امام حسين(ع) با قيامت و شهادت خود پشت ستمگران را لرزاند و پايههاي حكومت اموي را ويران نمود و به شيعيان درس آزادگي و شجاعت داد. رمز جاودانگي نهضت حسيني، احيا و زنده نگه داشتن عزاي حسيني خواهد بود. با جاودانگي نهضت حسيني، اسلام زنده ميماند. امام خميني(ره) فرمود: الان هزار و چهارصد سال است كه با اين منبرها، با اين روضهها و با اين مصيبتها و با اين سينه زنيها ما را حفظ كردهاند. هر مكتبي تا پايش سينه زن نباشد، تا پايش گريه كن نباشد، حفظ نميشود.(2) عزاي حسيني، اعتراض به ظلمان و حمايت از مظلومان، و انتقال فرهنگ شهادت به نسلهاي آينده است.

پي نوشتها:

1 - حسين رجبي، پاسخ به شبهات عزاداري، ص 114.

2 - جواد محدثي، فرهنگ عاشورا، ص 313.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.