-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38128 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حضرت علي(ع) با اين كه ميدانست به شهادت ميرسد چرا به مسجد رفت؟

دانش و آگاهي پيامبران و امامان(ع) بر دو قسم است:

1 - دانش هايي كه از راههاي عادي براي آنان فراهم ميآيد كه در اين گونه دانشها با ديگر مردم تفاوت زيادي ندارند.

2 - علومي كه براي آنان از راههاي ماوراي طبيعي (علم لدني = وحي و الهام) حاصل ميگردد.

بديهي است پيشوايان ما وظيفه نداشتند در تمام موارد، طبق علومي كه از راههاي غير عادي براي آنها حاصل ميشد عمل كنند، بلكه تكاليف ديني آنها همواره طبق علومي بود كه از مجاري عادي براي آنها پيدا ميشد.

روش و رفتار آنها در زندگي دنيا از معاملات، معاشرات، زناشويي، پوشيدن، نوشيدن، خوردن، خوابيدن و حال تندرستي و بيماري، نيز صلح و جنگ، فقر و توانگري و حكومت و سياست، مثل ساير مردم است. مثلا پيامبر(ص) و امامان(ع)منافقان را خوب ميشناختند و ميدانستند كه آنها ايمان واقعي ندارند، ولي هرگز با آنها معامله با كفار را انجام نميدادند، بلكه از نظر معاشرت و ازدواج و ديگر احكام با آنها مانند ساير مسلمانان رفتار ميكردند، هم چنين هنگامي كه در مسند قضاوت و حل و فصل مشكلات مردم مينشتند، مطابف قوانين قضايي اسلام حكم ميكردند و از علوم غير عادي خود استفاده نمينمودند. لذا در موردي كه هيچ راه وامارهاي مثلا بر قاتل بودن متهمي وجود نداشت، امام يا پيغمبر با تكيه بر علم غيب حكم قصاص صادر نكردهاند. نيز حضرات معصومين(ع) ميتوانستند در خود مصونيتي به وجود نياورند كه ضربه شمشير و سم در آنها اثر نكند، و يااگر مؤثر شد، سريعا از طريق اعجاز خود را شفإ؛ ّّتل بدهند، ولي اين كار را نكردهاند. زيرا اينها بشر هستند و قضال كلي الهي بر اين است كه اينان هم در زندگي معمولي مانند ساير مردم عمل نمايند. از اين رو وقتي مريض ميشدند، از دارو استفاده ميكردند و درد را تحمل مينمودند و در بستر بيماري ميافتادند، پس اصولا گر چه امامان(ع) از علم لدني برخوردار بودند و از گذشته و آينده خبر ميدادند و از نحوه شهادت خود با خبر بودند، ولي موظف نبودند طبق عملشان عمل كنند، بلكه در همه موارد (مگر در موردي كه مصلحت ايجاب كند) مطابق آن چه علوم عادي اقتضا ميكرد، عمل ميكردند. همان گونه كه خداوند ميتوانست در تمام برخوردهاي بين كفار و توحيد پيامبران وامامان، اولياي الهي و رهروان راه حق را پيروز گرداند و كفر و كافران را مغلوب نمايد، ولي اين كار را جز در موارد استثنايي انجام نداد، چرا كه سنت الهي بر اين مستقراست كه جريان امور دنيوي به طور عادي پيش رود. در غير اين صورت دنيا بستر آزمايش بر بشر نخواهد شد.

امام صادق(ع) فرمود: خداود ابا دارد از جريان و تحقق اشيا مگر از راه اسباب و علل.(1)

رهبران الهي اگر زندگيشان بر مبناي علم لدني و اعجاز باشد، عمل و زندگي شان نمونه و سرمشق و قابل پيروي نميگردد. بدين خاطر است كه ميبينيم اميرالمؤمنان(ع) با اين كه ميتواند در شناسايي افراد و قبايل از علم غير عادي خود استفاده كند، ولي اين كار را نميكند. در ماجراي ازدواج خود با ام البنين (مادر حضرت ابوالفضل) به برادرش عقيل كه در نسبشناسي وارد بود ميفرمايد: از اين قبيله شجاع براي من زني پيدا كن تا فرزندي دلاور از وي متولد شود.(2)

نتيجه: اگر چه اميرمؤمنان علي(ع) شهادت خود رامي دانست و قاتل خويش را ميشناخت، ليكن اين علم، خدادادي بودو بر حضرت لازم نبود طبق آن عمل نمايد و به مسجدنرود. ابن ملجم تصميمش مبني شهادت علي(ع) را مخفي نگه داشته بود و از اين امر كسي غير از همدستانش با خبر نبود. موقعي كه علي(ع) به مسجد تشريف بردند، در ظاهر مطلبي كه دلالت كند فردي در مسجد مصمم بر قتل حضرت است، وجود نداشت. از اين رو حضرت مثل ساير روزها براي اقامه نماز جماعت به مسجد تشريف بردند، و بر اساس علم عادي خود رفتار نمودند، و به علم غير عادي خود ترتيب اثر ندادند، چون مكلف و مأمور به ترتيب اثر به اين علم نبودند. چنان كه در قضاوت، و حكومت وتدبير امور و انجام ساير تكاليف، طبث راهها و علوم عادي عمل ميفرمود، نه طبق علم غيب. مثلا اگر در ظاهر آب نبود، ولي راه علم غيب از وجود آب اطلاع داشت، تكليفش مثل ديگران تيمم بود.(3)

پي نوشتها:

1 - بحار الانوار، ج 2، ص 90، حديث 13 و 14.

2 - مصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، ج 2، ص 414.

3 - لطف اللَّه صافي، معارف دين، ص 118 - 123؛ در راه حق، بيست پاسخ، ص 113؛ ابراهيم اميني، مسائل كلي امامت، ص 324؛ بحار الانوار، ج 42، ص 258 و 259.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.