-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38134 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در ايام ماه محرم (در روز عاشورا) لشكر يزيد چهار هزار نفر بودند در شرايطي كه ياران امام حسين(ع) با تمام زن ها و بچه ها هفتاد و دو تن بودند؟

برادر گرامي! چنين مطلبي صحت ندارد، نه لشكر يزيد چهار هزار نفر بود و نه لشكر امام حسين(ع) با زنان و كودكان هفتاد و دو تن، بلكه آن چه مورخان نوشته اند: لشكر يزيد حدود سي هزار نفر بودند و لشكر امام حسين(ع) در آغاز بيش از هفتاد و دو تن (بدون محاسبةزنان و كودكان) بعداً كه معلوم شد لشكر امام حسين(ع) به پيروزي ظاهري نمي رسد و تا حدودي كشته شدن قطعي به نظر مي رسيد، بسياري از سپاهيان آن حضرت از وي فاصله گرفتند و در روز عاشورا حدوداً هفتادو و چند نفر ماندند و به شهادت رسيدند.

حال اگر سؤال شما اين باشد كه چرا امام حسين(ع) با توجه به كمي نفرات در برابر سپاه يزيد كه از نظر عده و عُده به مراتب فزوني داشت، به جنگ اقدام نمودند، در پاسخ به اين سؤال بيان مي داريم: امام حسين(ع) به تكليف عمل كرد. او به تعبير قرآن به احدي الحسنين1(به يكي از دو چيز خوب) تمسك نمود، اگر پيروز مي شد خوب بود و اگر به شهادت هم مي رسيد خوب بود. آن حضرت صلاح دين و مكتب را در همين نبرد آزادي بخش ديد و توانست زشتي هاي بني اميه را بر همگان آشكار كند. آن حضرت توانست به انسان هاي آزاده درس زندگي بدهد كه حتي در بدترين شرايط با ايثار و فداكاري به نفع اسلام و مسلمانان قدم هاي تعيين كننده بر دارد.

1 توبه (9) آية52.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.