-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38142 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تفسير كل يوم عاشوار و كل ارض كربلا چيست؟

پيشينة مبارزة حق و باطل به تاريخ پيدايش انسان بر مي گردد؛ زيرا در يك سو ستم ها، حق كشي ها و جنايت ها به نمايش گذاشته شده اند و در سوي ديگر عدالت، حق و انسانيت ظهور نموده اند. پرچمداران بدي ها رهبران ستمگر و قانون شكن بوده اند كه به عدالت كشي كمر همت بسته و در راه رسيدن به منافع و قدرت، از هيچ جنايتي دريغ نمي كردند. در سوي ديگر طلايه داران خوبي ها رهبران الهي بوده و دو جبهة حق و باطل هميشه در مبارزه بوده اند.

جملات: كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا نشان دهندة پيوستگي و تداوم خط درگيري حق و باطل در همة زمان ها و مكان ها است.

در حادثة كربلا بار ديگر مبارزة حق و باطل تكرار شد و امام حسين(ع) به منظور دفاع از دين، آزادي و عدالت قيام نمود و همة خوبي ها را به نمايش گذاشته و قيام او نماد همة زيبايي ها است. در آن سوي حادثه يزيد و يزيديان قرار دارند كه سمبل همة زشتي ها و بدي ها قرار داشتند.

امام حسين(ع) در برابر بيعت خواستن يزيد فرمود: ناپاك ناپاك زاده مرا بين دو چيز: شمشير و ذلت مخيّر قرار داده است، امّا ذلّت از ما دور است.1

بر ما گنان بندگي زور برده اند

از آستان همّ ما ذلّت است دور

اي مرگ همّتي كه نخواهيم اين قيود

واندر كُنام غيرت ما نيستند رود2

كلمات امام حسين(ع) دو پيام مهم دارد:

1- عدم تسليم در برابر ستم كه حكايت از آزادي خواهي او دارد.

2- وجود رهبران ستمگر كه به ستمگري مي پردازند.

طبيعي است در هر زماني آزادي خواهان در برابر آزادي ستيزان قرار مي گيرند و شعار كل ارض كربلا و كل يوم عاشورا تكرار مي شود. از اين رو امام راحل فرمود: اين كلمة كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا يك كلمة بزرگي است... همه روز بايد ملّت ما اين معنا را داشته باشد كه امروز، روز عاشورا است و ما بايد مقابل ظلم بايستيم ... قضيّة كربلا منحصر به يك جمعيت هفتاد و چند نفري و يك سرزمين كربلا نبوده، همة زمين ها بايد اين نقش را ايفا كنند.3

امام حسين(ع) در جاي ديگر از درگيري حق و باطل سخن به ميان آورده و به دفاع از حق گرايي و باطل زدايي پرداخت: ألا ترون إلي الحق لا يعمل به و إلي الباطل لا يتناهي عنه....4

يكي از پيام هاي قيام امام حسين(ع) اين است كه مبارزة حق و باطل اختصاص به زمان و مكان خاصي نداشته و هر گاه حق، آزادي و دين در خطر باشند، بايد به دفاع از آن ها پرداخت. امام خميني(س) در شكل گيري قيام و هشت سال دفاع مقدس از قيام عاشورا الهام گرفته، هر روز را عاشورا خواند. او در ايام جنگ فرمود: امروز روز عاشوراي حسيني است. امروز ايران كربلا است. حسينيان آماده باشيد.5

امام در پيامي به مناسبت هفده شهريور فرمود: هفده شهريور، مكرّر عاشورا و ميدان شهدا مكرّر كربلا و شهداي ما مكرّر شهداي كربلا و مخالفان ما مكرّر يزيد و وابستگان او هستند.6

يكي از پژوهشگران مي نويسد: ما يقين داريم كه اگر حسين(ع) در زمان ما بود، از قدس ، جنوب لبنان و بيشتر مناطق اسلامي، كربلاي دومي مي ساخت و همان موضعي را مي گرفت كه در برابر معاويه و يزيد ايستاد....7

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.