-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38148 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا اهل سنت با وجود دلايل زياد مبني بر حقانيت شيعه باز بر عقايد خود اصرار مي ورزند؟

مردم معمولي سنّي طبيعي است كه بر عقايد خود اصرار ورزند چون پيرو عالمان خود هستند. بين اهل سنت افراد عامي بسيار هستند، امّا عالمان[26] اهل سنّت را مي توان به چند دسته تقسيم كرد:

1_ عده اي از آنان آزادانه به مسائل اعتقادي مي انديشتند و خود و عقل خويش را بسته در كج انديشي هاي گذشتكان قرار نمي دهند. اينان اگر حقي را پيدا كنند

مي پذيرند و بر باطل هاي اسلاف خود پافشاري ندارند.

اين گونه افراد اگر آزادانه به كتاب هاي دو فرقه مراجعه كنند و بدون حبّ و بغض مطالبي را كه در كتاب هاي شيعه و سنّي نوشته شده است مطالعه كنند به حقّانيّت شيعه اعتراف مي كنند مانند دكتر محمد تيجاني. ايشان بعد از بيان مطالبي

مي گويد: از اين رو بر پژوهشگر لازم است پيش از آن كه گروهي را مورد تأييد قرار دهد يا ردّ نمايد، احتياط كامل كند و بيش از حدّ دقّت نمايد. ما اگر در خلال

پژوهش هاي علمي و تاريخي ثابت كرديم كه شيعة امامية اثنا عشريه همان فرقة ناجيه و گروه رستگار است و نمايانگر خط راستين اسلام است، اين داوري هرگز زاييدة وضعيت هاي موجود و به خاطر تحوّلات زندگي ام نبوده بلكه اين حقيقتي است كه از قرآن و سنّت به دست آمده و تاريخ راستين كه از تحريف و ردوغ در امان مانده، آن را به اثبات رسانده و عقلي كه خداوند قدرت تشخيص و درك به آن عطا فرموده، به سوي آن هدايت شده است.[27]

2_ گروهي از عالمان اهل سنّت اصلاً در فكر اين كه ممكن است در جاي ديگر حقّ پيدا شود نيستند. از اين رو با حسن ظن به راه و روش خود مسيري را مي پيمايند و كاري به تحقيق و تفحص ندارند. برخي از دانشمندان آنان با تعبير برخي گويا با خِرَدها و قلوبشان نمي خوانند بلكه با عواطفشان مطالعه مي كنند. چنانچه هر چه مطابق هوا و هوسشان است مطالعه مي كنند، لذا ياد گرفته اند كه با هر چه مخالف عقيده و ايده شان است، مخالفت ورزند و هرچه طبق دلخواهشان نيست مورد اهانت قرار دهد.[28] ياد كرده اند.

3_ گروهي از عالمان اهل سنّت با عناد و لجاجتي كه دارند با اين كه فضائل از اهل بيت و شيعه در كتاب هايشان مي يابند آن ها را توجيه مي كنند و حاضر به پذيرفتن واقعيت نمي شوند. از اين دست عالمان بسيارند. اينان گناه خود و پيروان خويش را بر دوش مي كشند زيرا مردم را در جهالت نگه مي دارند و راه مستقيم را به آنان معرفي نمي كنند.

[26] مراد از عالمان تنها روحانيان نيست بلكه تحصيل كرده ها و دانشمندان است.

[27] دكتر محمد تيجاني تونسي، اهل بيت كليد حلّ مشكل ها، ترجمة سيد محمد جواد مهري، ص 24.

[28] همان، ص 25.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.