-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38149 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مسايل مهم مورد اختلاف و مورد اشتراك شيعه و سنّي را توضيح دهيد و راه حل اختلافات را بيان نماييد.

موارد اختلاف و همين طور موارد اتفاق و اشتراك شيعه و سنّي فراوان است، ولي ريشة اختلافات به يك چيز بر مي گردد، و آن امامت است.

شيعه معتقد است كه رسول خدا(ص) بعد از خودش پيشواياني را معرفي كرده و آنان را دوازده نفر دانسته كه اينان يكي بعد از ديگري پيشواي مردم هستند و بر مسلمانان واجب كرده كه از آنان اطاعت كنند و آنان را مفسّر و مبيّن قرآن ناميده است. اهل سنّت اين مطلب را قبول ندارند و امامت بعد از رسول خدا(ص) را بر عهدة شورا و انتخاب مردم مي دانند و امامان دوازده گانه را الگو و حجّت و مقتداي خود نمي دانند و فقط به آيات قرآن و سنّت پيامبر كه از طريق صحابه به آنان رسيده است عمل مي كنند. هر جا كه دليلي و حديثي نداشتند، به اجتهادات شخصي و استحسان و مصالح مرسله رو مي آورند. برخي از موارد اختلافي بين شيعه و سنّي مانند نحوة وضو، مسائل خمس و ارث ناشي از اين مسئله است، چون شيعه معتقداست قول و فعل امامان حجّت است و مسائل شرعي را از امام باقر و امام صادق و ديگر امامان سؤال مي كنند و نظر آنان را مبناي حكم شرعي مي دانند، چون آنان اهل بيت پيامبرند و به قرآن و سنّت پيامبر آگاهي كامل دارند. به عبارت ديگر: شيعه، سنّت پيامبر را از طريق اهل بيت، اميرالمؤمنين(ع) و امام حسين و امام حسين و ديگر ائمه(ع) مي گيرند. البته رواياتي كه از طريق صحابة با تقوا و راويان مورد اعتماد به ما رسيده باشد، مقبول است.

موارد اتفاق بين شيعه و اهل سنت فراوان است. موارد اختلاف كه ناشي از امامت است، در اصول دين مانند جبر و تفويض، عدل الهي، عصمت و توحيد8 مي باشد. در فقه در فروعي مانند وضو، نماز، ارث، حج و ازدواج موقت مورد اختلاف است.

راه حل اختلافات اين است كه اهل سنت مانند شيعه به امامت ائمه(ع) كه مورد تأييد پيامبر بوده و هر كدام از آنان در زمان خويش اعلم و اتقي بوده اند مراجعه كنند و مسائل ديني از اينان بپرسند، زيرا اينان اهل ذكرند و اهل البيت بهتر از ديگران مي دانند. اگر مردم در زمان امام صادق(ع) به ايشان مراجعه مي كردند نه به ابوحنيفه مسلّماً اختلافات فقهي نبود.

آيا ابوحنيفه قابل مقايسه با امام صادق(ع) است؟ او شاگرد امام صادق(ع) بود.

8 بعضي از اهل سنت قائل به جسمانيت خدا هستند. ر.ك: صحيح بخاري، ج 7، ص 215؛ صحيح مسلم، ج1، ص 112؛ صحيح بخاري، ج 2، ص 48، و ج 8، ص 183.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.