-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38150 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اين كه بسياري از بزرگان سني، حكومت حضرت علي(ع) را بعد از پيامبر اكرم(ص) قبول دارند،پس چرا سني ها اين موضع را قبول ندارند؟

اكثر عالمان اهل سنت به حسب ظاهر نپذيرفته اند كه امام علي(ع) خليفه بلافصل پيامبر (ص) است، بلكه گفته اند: پيامبر اسلام(ص) براي خويش مردي را به جانشيني برنگزيده است. با بيعت مردم در سقيفةبني ساعده ابوبكر خليفه شد،سپس با نصب ابوبكر عمر زمام امور را در دست گرفت و خليفه شد و سپس با گزينش از سوي گروه شش نفرة منتخب عمر عثمان خليفه شد و در مرحلة چهارم و بعد از كشته شدن عثمان مردم با علي(ع) بيعت كردند و آن حضرت با بيعت مردم خليفه شد.

اين سخن خواص اهل سنت است كه عوام آنان نيز به پيروي از خواصشان همين روي كرد را پذيرفته اند.

هيچ يك از اهل سنت نگفته اند كه علي در مقام اول قرار دارد، بلكه در مقام چهارم. اصولاً يكي از مؤلفه هاي جدايي بين شيعه و سني همين نكته است. امّا شيعه مي گويد:پيامبر(ص) علي(ع) را جانشين خويش قرار داد، ليكن به مدت بيست و پنج سال نگذاشتند علي(ع) زمام امور را به دست گيرد. در اين مدت گرچه در عمل ابوبكر ، عمر و عثمان حكومت كردند، ليكن حكومت حق علي بن ابي طالب(ع) بود و تصدي آنان غير مشروع و غير قانوني. عده زيادي از عالمان و راويان اهل سنت در باطن قبول دارند، ليكن به خاطر منافع و از ترس كتمان كرده اند. مانند ابن ابي الحديد معتزلي و استادش و برخي از مورخان مانند طبري و غيره.

مرحوم علامه امين اسامي بسياري از بزرگان اهل سنت را ذكر كرده كه از كتاب الغدير سخت تجليل كرده اند. معناي تجليل از الغدير، يعني پذيرفتن محتواي آن كه خلافت بلافصل حضرت علي(ع) مي باشد، ليكن براي ملاحظات سياسي اجتماعي و دنيايي حاضر نيستند تصريح كرده و اعلام تشيع نمايند، چرا كه در اين صورت منافع خود را از دست خواهند داد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.