-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38151 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيه48 بقره مي فرمايد بترسيد از آن روزي كه هيچ كس به جاي ديگري مجازات نمي شود و شفاعت كسي پذيرفته نمي شود و يار و مددكاري در ميان نيست. پس چگونه مي توان معتقد به شفاعت ائمه در عالم برزخ و قيامت بود؟

براي فهم و تفسير قرآن شيوه هاي مختلفي اعمال شده است ليكن تفسير واقعي قرآن تفسيري است كه از تدبر در آيات و استمداد در آيه به آيات مربوطه ديگر به دست آيد.[10]

به بيان ديگر: تفسير قرآن به وسيلة آيات ديگر از نزديك ترين راه براي تفسير است و اين روشي است كه پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت توصيه نموده اند. پيامبر در وصف قرآن مي فرمايد: قرآن نازل نشد براي اين كه قسمتي از آن قسمتي ديگر را تكذيب كند، بلكه نازل شد كه برخي از آن برخي ديگر را تصديق و تأييد نمايد.[11]

اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايد: بعضي از قرآن، بر بعضي گواهي مي دهد و آن را تأييد مي كند و برخي از آن برخي ديگر را تفسير مي كند واز آن سخن مي گويد.

بنابراين راه فهم صحيح يك موضوع قرآني آن است كه همة آيات مربوط به آن موضوع توسط فردي كه همة ابزار و علوم لازم براي تفسير قرآن را دارد، مورد بررسي قرار گيرد.

در قرآن بيش از سي مورد دربارة شفاعت بحث شده است.

آيات شفاعت را مي توان به چهار دسته تقسيم نمود:

1_ به طور مطلق شفاعت را نفي مي كند، مثل آيه 48 بقره كه مورد بحث است و آيه 254 بقره و 48 مدثر.

2_ آياتي كه شفيع را منحصراً خدا معرفي مي كند،مثل آية 4 سجده و 44 زمر.

3_آياتي كه شفاعت را به اذن و فرمان خدا مشروط مي كند، مثل 255 بقره و 23 سبا.

4_ آياتي كه براي شفاعت شونده شرايطي را بيان كرده است. برخي از اين شرايط جنبة اثباتي دارد مثل پذيرفته شدن در پيشگاه خدا و جلب رضايت و خشنودي حضرت حق تعالي؛ يعني شفاعتِ شفاعت كنندگان شامل حال كساني مي شود كه بتواند رضايت خدا را جلب نمايد، مثل آية 28 انبيا، يا پايبندي به عهد و ميثاق الهي را يكي از شرايط قبولي شفاعت دانسته است.

برخي شرايط جنبة سلبي دارد،[12] مثل: ما لظالمين من حميم و لا شفيع يطاع.[13]

از بررسي مجموع آيات شفاعت نتيجه گرفته مي شود كه منظور از آيات نفي كنندة شفاعت اين است كه كسي به عنوان استقلال چنين حقي ندارد، چنانكه در آيه الكرسي مي خوانيم: من ذالّذي يشفع عنده إلاّ باذنه. و منظور از آيات اثبات كننده اين است كه اصلاً و ذاتاً شفاعت براي خدا است و براي غير خدا به اذن او است؛ يعني اين مقام ممكن است براي غير خدا باشد اما با اذن و اجازة او.[14]

به ديگر عبارت: از بيانات قرآن استفاده مي شود كه:

1- شفاعت شافعان مسلّم و قطعي است.

2- شفاعت بي قيد و شرط نيست، بلكه شرايطي دارد؛ از نظر جرمي كه دربارة آن شفاعت مي شود؛ شخص شفاعت شونده و شفاعت كننده با بررسي قيود و شرايط فلسفة شفاعت روشن مي شود.[15]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.